عاشقانه ی آرام...

عاشقانه ی آرام...

نام تو مرا هميشه مست ميكند. بهتر از شراب! بهتر .. 6868 کاربر - 113023 پست
بــاران عشــــق

بــاران عشــــق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 7859 کاربر - 156530 پست
گه زیزه

گه زیزه

2878 کاربر - 1771 پست
ALAKOK

ALAKOK

آلاکوک در زبان کردی به معنای نسیمی می باشد که در .. 17077 کاربر - 319347 پست
ئه وین

ئه وین

ئه وین ژین و ژیان 5631 کاربر - 8148 پست
رخ گل

رخ گل

63286 کاربر - 3115311 پست