لحظه  بروز رسانی 
حمید(ارشد عاشقانه ها)
خجالتیخجالتی
حمید(ارشد عاشقانه ها)


 

@firoouzeh

 

مشاهده همه ی 5 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

تَنهـــــــایــــے . یَعنـــــے : مُتــــاسِفَـــــم دِلـــَـــم ♥ هیشکــــــے


image181.gif


تَنهـــــــایــــے ... یَعنـــــے :

مُتــــاسِفَـــــم دِلـــَـــم هیشکــــــے نگِــــــرَانــِـــت نیســـــــت ...


66815962915663097782.jpg

تبادل لینک رایگان

image181.gif

مشاهده همه ی 26 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

خـُــ ــدایا مَمنــــ ون. .که مـَـرا در حَد ایوبــــخـُــ ــدایا
مَمنــــ ون..


..که مـَـرا در حَد ایوبــــ میبینــی..

..ولی تَمـــامشـ کُــن!..


..دیگــــر بِــریـــدَه ام..

ivwm_black-black-and-white-girl-hair-jeans-favim.com-129085.jpg

تبادل لینک رایگان

مشاهده همه ی 27 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

تـــا آخـــر عمــرت هـــم تنهـــا مــانـــدے مهـــم نیســـت فقــط


image181.gif


تـــا آخـــر عمــرت هـــم تنهـــا مــانـــدے مهـــم نیســـت
فقــط نــزار بـ
جـــایے بــرسـ
کـ تــو آغــوش کسے
بـ
یــاد کَــس دیگــ اے
بخــوابے...

96558159156413654573.jpg

لینک

image181.gif

مشاهده همه ی 21 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

مـלּ هموלּ دیوونـﮧ ایم کــﮧ هیچوقـت عوض نمیشـﮧ همونـے


image181.gif


مـלּ هموלּ دیوونـﮧ ایم کــﮧ هیچوقـت عوض نمیشـﮧ

همونـے کـﮧ همـﮧ باهاش خوشآلــלּ اما کسے باهاش نمے مونـﮧ
همونـے کـﮧ همـﮧ فکــر میکنــלּ سختـﮧ، سنگـﮧ اما بـا هـر تلنــگرے میشکنـﮧ
همونـے کـﮧ مواظبــﮧ کسے ناراحت نشـﮧ امـا همــﮧ ناراحتش میكنـלּ
همونـے کـﮧ تکیــﮧ گاه خوبیــﮧ امـا واسش تكیــﮧ گاهے نیست
همونـے کـﮧ کلے حرفــ داره اما همیشـﮧ ساکتـــﮧ
همونـے کـﮧ سعے میکنــﮧ کسے رو اذیت نکنــﮧ اما همــﮧ اذیتش میکنــלּ
همونـے کـﮧ همیشـﮧ همـﮧ رو میخنـدونـﮧ و میخنـده امـا تـﮧ دلـش شاد نیست


42937596956535109578.png

لینک

image181.gif

مشاهده همه ی 11 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

نوشتـﮧ هایے هستنـב کـﮧ خوانـבنشاטּ سنگیـטּ است حالت


image181.gif


نوشتـﮧ هایے هستنـב کـﮧ خوانـבنشاטּ سنگیـטּ است
حالت را عوض مے کننـב .
ضرباטּ قلبــت را بالا میبرنـב
و پُرانـב از غم ِشیریـטּ ...
בوست בارے مرورشاטּ کنے
و بعـב هم یاבבاشتے پایش بنویسے .
اما بعضے نوشتـﮧ ها سنگیـטּ تر‌انـב ...
نمیتوانے بیش از یکبار بخوانیشاטּ .
خط بـﮧ خط کـﮧ پاییـטּ میروے کلماتش ...
آوار میشونـב بر سرت
...
بر شانـﮧ هایت سنگینے مے کننـב
بس کـﮧ בرב בارنـב
بس كـﮧ تو را نوشتـﮧ انـב


7i7rdpnw4j5qa19oawjo.jpg

لینک

image181.gif

مشاهده همه ی 13 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

ســـَرم رآ شـآیــَנ נیــگرآכּ נَر نـَبوנنت گــَرم ڪـُننــנ، امــآ

Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)

estrellita_1.gifســـَرم رآ شـآیــَנ נیــگرآכּ נَر نـَبوנنت گــَرم ڪـُننــנ، امــآ...

נلــَم رآ هــَرگــز...estrellita_1.gif

50143450077557477892.jpgJodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)

مشاهده همه ی 19 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

تــآ وقتے ڪـه تــو هستے ڪـه נسـتآنم رآ بگیــرے، آرزو

Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)

estrellita_1.gifتــآ وقتے ڪـه تــو هستے ڪـه נسـتآنم رآ بگیــرے،

آرزو مے ڪـُنم:

هـُر روز زمیــכּ بخــورم!

ڪـآش تـآبستآכּ هـآ هـَم بـَرفــے بود..!!
estrellita_1.gif

77771524249255783027.jpg


Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)Jodakonande www.shabhayetanhayi.ir (4)

مشاهده همه ی 12 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

Avazak.ir-Line20.gif


mwdead63h7csd1voszh.gifבواي هـــر مَــرضے 93703484862001484274.gif


Davaye_Har_dard.gifAvazak.ir-Line20.gif


تبادل


مشاهده همه ی 5 نظر
ғιrooυzeн
آروم و عادیآروم و عادی
ғιrooυzeн

تـــטּ مـَـטּ زَخمـے اسـت. یڪ خـَـرآش ڪمتـر یــآ بیشتــَر چــﮧ


Avazak.ir-Line20.gif


mwdead63h7csd1voszh.gif تـــטּ مـَـטּ زَخمـے اسـت...

یڪ خـَـرآش ڪمتـر یــآ بیشتــَر چــﮧ فـــَرقے בآرב..؟؟


رآحـَــت بــــآش ✖ mwdead63h7csd1voszh.gif

Avazak.ir-Line20.gif


94761915714308036593.jpg


های gif دوست دارم عشق 17های gif دوست دارم عشق 17های gif دوست دارم عشق 17


تبادل لینک


تبادل


مشاهده همه ی 22 نظر