لحظه  بروز رسانی 
هادي
هادي

به دختران خود یاد دهید قبل از ازدواج

به دختران خود یاد دهید قبل از ازدواج

به دختران خود یاد دهید
قبل از ازدواج
به آرزوهایشان برسند،

مردان
غول چراغ جادویی علاءالدین نیستند . . .

برتراند راسل

مشاهده همه ی 2 نظر
هادي
هادي

با کلاسی وقتی ست که در جواب فردی احمق

با کلاسی وقتی ست که در جواب فردی احمق

با کلاسی وقتی ست
که در جواب فردی احمق
کلی جواب داشته باشی
ولی سکوت اختیار کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هادي
هادي

انسان می تونه تا45واحد درد رو تحمل کنه زمان تولد

انسان می تونه تا45واحد درد رو تحمل کنه زمان تولد

انسان می تونه تا45واحد درد رو تحمل کنه
زمان تولد نوزاد، زن تا57واحد درد را احساس میکنه
این معادل شکسته شدن همزمان20استخوانه!

مادرتون رو دوست داشته باشید❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
هادي
هادي

این بهترین سکانس سریاﻝ واکینگ دد نیست ، این یه سکانس

این بهترین سکانس سریاﻝ واکینگ دد نیست ، این یه سکانس

این بهترین سکانس سریاﻝ واکینگ دد نیست ، این یه سکانس بعد تصادف معمولی ﺍز زندگی واقعی مرﺩممونه ، در خوش بینانه ترین حالت رﺍننده زیر نارنگیا گیر کرﺩه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید