لحظه  بروز رسانی 
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

دلم واسه خانومم گفتن های ی نفر تنگ شده خانومم

9952.gif

دلم واسه خانومم گفتن های ی نفر تنگ شده9907.gif

خانومم موهاتو بکن تو
خانومم مانتوت تنگه
خانومم شلوارت کوتاهه
خانومم موهاتو بالا بستی
خانومم لاک نزن

خانومم شیطونی نکن

هعی یادش بخیر..
.
.
.
ناظم مدرسمون رو میگم
ها چیه؟؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟؟؟
خو دلم تنگ شده براش{-142-}{-130-}


مشاهده همه ی 2 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

سلامتی مرد زندگیم آقامونو میگم وقتی من صداش میکنم

9949.gif
سلامتی مرد زندگیم آقامونو میگم
وقتی من صداش میکنم نمیگه: ها یا بله،
داد میزنه میگه بگو خانووومم جووونم عشقم
وقتی باهاش قهر میکنم اون قهر نمیکنه،
میاد لپمو میکشه میگه حق بامنه ها نیم وجبی
 اما آشتی نفسم عمرم...!!!
.
.
.
.
.
یه صلوات ختم کنید تا بقیه خوابم رو براتون بگم  laugh2-smiley.gifsinking-smiley.giflooky-smiley.gif

                 453.gif

مشاهده همه ی 8 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

حساب و کتاب دنیا رو که ورق میزدم. از

9963.gif
حساب و کتاب دنیا رو که ورق میزدم...

از فرمــولِ عدالتش خوشم اومد
...دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

هر چیزی رو "بگیـــــری" که پشتش " آه و التمــــــاسه "...

یک چیزی رو باید "پس بـــــــدی" که اسمش " تقــــــــــاصه "...
!!!

                                                     panda-emoticon-24.gif

مشاهده همه ی 3 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

دﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣـﺮﻑ ﻧﯿـﺴـﺖ❤️ ﺑﻪ ﻭﻗﺘـﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه دﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣـﺮﻑ ﻧﯿـﺴـﺖ❤️
ﺑﻪ ﻭﻗﺘـﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺎﺋﻞ ميشه دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
ﺑﻪ اینکه که مثه کوه پشتت وایسه
ﺑﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯿﻪ که بهت ميده شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
به کارایه که واست میکنه
به عشقیه که بهت میده دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
به خیانتیه که بهت نکنه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎهاى ﺧﺎليشو ﺑﺎ ﺗو پر کنه
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗـو ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨـه

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

مشاهده همه ی 8 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

# آن سوی همه ی ِدلــــــــــــــــــتنگی ها، خــــُــــــــــــــــدایی هستــ که

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه # آن سوی همه ی ِدلــــــــــــــــــتنگی ها،
خــــُــــــــــــــــدایی هستــدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
که داشتنش،
جبـــــــــــــــــــــــــــــــران همـــــــــــــه ی ..
نداشتن هاستـــ .... دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

                                   دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

مشاهده همه ی 5 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

   آخـــَـرِش خـودتـی وُ خـُـدات.     هَــمه مــیرن جــُـز اون

9971.gif

   آخـــَـرِش خـودتـی وُ خـُـدات..
    هَــمه مــیرن جــُـز اون بـالـا سـَری.
9972.gif


                 48.gif

    

مشاهده همه ی 6 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

یــہ روز بــاید یــہ هـَـمایــشے بـَـرگـُـزار شہ کـہ تــوش فــَرقِ

9986.gif

یــہ روز بــاید یــہ هـَـمایــشے بـَـرگـُـزار شہ کـہ
تــوش فــَرقِ روشــَنفـِکری و بـے غـیرتـے رو بـفـهمیم !! {-112-}                                panda-emoticon-52.gif

مشاهده همه ی 10 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

به حــَرفـِ هیچــکدوم از دانـِشمندا مـُعتقـِد نبـاشم به اون

9989.gif

به حــَرفـِ هیچــکدوم از دانـِشمندا مـُعتقـِد نبـاشم looky-smiley.gif
به اون حـرف دکتـر حسـابی که گـُفت : dont-no-smiley.gif
1سـاعت بعـد از غـَذا خـوردن درس نـَخونین اعـتقاد قــلبی دارم  دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
تا ۲۴سـاعت درس نمیـخونـَم shy-smiley.gifشکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیکشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه


شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

مشاهده همه ی 5 نظر
سمیرا ❤♥♦⋆
مهربونمهربون
سمیرا ❤♥♦⋆

     ⇜ #پســــرجـــــون . ⇜ ﻳــــہ #ﺭﻭﺯﮮ . ⇜

9907.gif
     شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
⇜ #پســــرجـــــون .
⇜ ﻳــــہ #ﺭﻭﺯﮮ .
⇜ ﺗــــﻮ ﻫـــﻢ .
⇜ #ﺩﺧـتر ﺩﺍﺭ ﻣﻴــﺸـے .
⇜ ﺩﺧــــــــــﺘﺮت .
⇜ ﻣﻴـــشہ #ﺗـــﻨﻮﻉ .
⇜ واسہ ﻫـــﻢ #ﺟﻨـــﺴﺎﺕ
⇜ ﺍﻳــــﻦ# ـــخــطـــ
⇜ #ﺍﻳــﻨﻢ ﻧﺸــــ✘ـــﻮﻥ  شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهمشاهده همه ی 21 نظر