لحظه  بروز رسانی 
فاطمیون
آروم و عادیآروم و عادی
فاطمیون

سینا_درخشنده حواس_پرت

سینا_درخشنده حواس_پرت

سینا_درخشنده

حواس_پرت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمیون
آروم و عادیآروم و عادی
فاطمیون
جان به فدای مادر

جان به فدای مادر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمیون
آروم و عادیآروم و عادی
فاطمیون

عاشق که شدی خطا نباید بکنی حتی به خودت جفا

عاشق که شدی خطا نباید بکنی حتی به خودت جفا

عاشق که شدی خطا نباید بکنی
حتی به خودت جفا نباید بکنی

حالا که شدی چشم به راه مهدی
جز بر فرجش دعا نباید بکنی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمیون
آروم و عادیآروم و عادی
فاطمیون

قرآن‌بخوانیم‌وبه‌آن‌عمل‌کنیم: تا قلب مان نورانی شود

قرآن‌بخوانیم‌وبه‌آن‌عمل‌کنیم: تا قلب مان نورانی شود

قرآن‌بخوانیم‌وبه‌آن‌عمل‌کنیم:
تا

قلب مان نورانی شود
افکارمان نورانی شود
خانه مان نورانی شود
اموال مان نورانی شود
آینده مان نورانی شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمیون
آروم و عادیآروم و عادی
فاطمیون

حسین جانم_ع ﺍﺯ‌ﻫﺮ‌ﭼﻪ‌ﺑﮕﺬﺭﻡ‌ ﺳﺨﻦ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺧﻮﺵ‌ﺗﺮ‌ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺑﮕﺬﺭﻡ. ‌

حسین جانم_ع ﺍﺯ‌ﻫﺮ‌ﭼﻪ‌ﺑﮕﺬﺭﻡ‌ ﺳﺨﻦ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺧﻮﺵ‌ﺗﺮ‌ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺑﮕﺬﺭﻡ. ‌

حسین جانم_ع

ﺍﺯ‌ﻫﺮ‌ﭼﻪ‌ﺑﮕﺬﺭﻡ‌
ﺳﺨﻦ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺧﻮﺵ‌ﺗﺮ‌ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺑﮕﺬﺭﻡ... ‌
ڪـﻪ‌ﺗـﻮ‌ﺍﺯ‌ﺩﻭﺳﺖ‌ﺑﻬﺘﺮﯼ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید