لحظه  بروز رسانی 
♥☺UsErTaNhA☻♥
شیطونشیطون
♥☺UsErTaNhA☻♥

بیست و دو سالمه چی دارم.هیچی یه عمره بردگی کردم

بیست و دو سالمه چی دارم...هیچی
یه عمره بردگی کردم چی شد...هیچی
عشقم گذاشت رفت چی شد...هیچی
هیچی نگفتم...هیچی
دیگه هیچی خوشحالم نمیکنه...هیچی
دیگه هیچی واسم مهم نیست...هیچی
دیگه هیچی نمیدونم...هیچی
دیگه هیچی نمیخوام...هیچی
فقط کاشکی...هیچی ولش

مشاهده همه ی 3 نظر
♥☺UsErTaNhA☻♥
شیطونشیطون
♥☺UsErTaNhA☻♥

مرد:عزیزم اگه بفهمی با صمیمی ترین دوستت رابطه دارم،چکار میکنی

مرد:عزیزم اگه بفهمی با صمیمی ترین
دوستت رابطه دارم،چکار میکنی...

زن:میفهمم همجنس بازی...!

مطلب سنگینی بود کمرم از بیخ شکست...

بازن جماعت دهن به دهن نشووو وجدانا...

مشاهده همه ی 1 نظر
♥☺UsErTaNhA☻♥
شیطونشیطون
♥☺UsErTaNhA☻♥

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ ,

اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥☺UsErTaNhA☻♥
شیطونشیطون
♥☺UsErTaNhA☻♥

روزگار… ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻓــــﺎﻝ ﻣﺎ ﮔﺮﻓــــﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

روزگار…

ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﯼ

ﻓــــﺎﻝ ﻣﺎ ﮔﺮﻓــــﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ !

ﺣﺎﻟـــــــﻤﻮﻥ ﻣﻬــــــــﻢ ﺑﻮﺩ

ﮐــــﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻫــــــﺮﺍﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘـــــــــــﯼ …

ﮐـــــــــــــﺎﺵ

ﺩﻭ ﭘــﺎ ﺩﺍﺷﺘــَﻢ …

ﺩﻭ ﭘﺎﮮ ﺩﯾﮕــﺮ !

ﯾﮏ ﭘــﺎ ﺑﺮﺍﮮ ﮔُﺬﺍﺷﺘـــﻦ ﺭﻭﮮ ” ﺧﯿﻠﮯ ﭼﯿﺰﻫــﺎ ” ,

ﻭ ﺩﯾﮕﺮﮮ

ﺑﺮﺍﮮ ﻓــــــــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﭼﮯ …

مشاهده همه ی 1 نظر
♥☺UsErTaNhA☻♥
شیطونشیطون
♥☺UsErTaNhA☻♥

یـــآدَت بـآشَـــد . دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت. سَــــرَت را بـــــآلا بـگـیـــرےتَـ

یـــآدَت بـآشَـــد ...

دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت...

سَــــرَت را بـــــآلا بـگـیـــرےتَـلافــــے نَکــُــטּ ...

فَـریــــــــآد نــَـــزَטּ ...

شَرمـگیـــــــטּ نَـبـــــآش ...!!

دِل ِ شِکَستـــﮧ گوشـه هآیــَـش تیــــز اَســــت...

مَبــــآدآ دِل و دَســـتِ آدَمـــے کــــﮧ روزے...

دِلــــدآرَت بــــود رآ زَخمــــے کُنـــے بــــﮧ کیــــטּ !!

مَبــــآدا کــــﮧ فَرامــــوش کُنــــے روزے شآدیــَــش آرِزویــــت بــُـود...

صَبــــور بــــآش و سـ ـ ـ ـآکــِــت ...

مشاهده همه ی 1 نظر
♥☺UsErTaNhA☻♥
شیطونشیطون
♥☺UsErTaNhA☻♥

                               ❋ ڪآشـڪـے دَر ڪُوچِـ ــه هـ

                               ❋ ڪآشـڪـے دَر ڪُوچِـ ــه هـ


                               ❋ ڪآشـڪـے دَر ڪُوچِـ ــه هـ ـآـے ❋
                                ❋ ڪُ ـودَڪے ڪًُــ ـ ـم مـے شُـدَمـ ❋

مشاهده همه ی 1 نظر