لحظه  بروز رسانی 
فرناز
شیطونشیطون
فرناز

دل ِ دیوانه که تنگ است! مراقب باشید بی جهت


دل ِ دیوانه که تنگ است! مراقب باشید
بی جهت در پی ِجنگ است مراقب باشید

از کنارش که گذشتید چرا خندیدید؟
دم ِ دستش پُر ِ سنگ است مراقب باشید!

به شما خیره اگر ماند نترسید اما
چشمتان گفت:قشنگ است مراقب باشید

جمله ی مبهم اگر گفت به عمقش نروید
توی تنگی که نهنگ است...مراقب باشید

کار ِ بیهوده اگر کرد ملامت نکنید
پیش او فایده ننگ است ، مراقب باشید

اگر از جانب معشوق خبر آوردید
دست ِعاشق که کلنگ است مراقب باشید
.
کاظم بهمنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرناز
شیطونشیطون
فرناز

از باران که کمتر نیستی /نوازش کن زخمیِ دلم را با

از باران که کمتر نیستی /نوازش کن

زخمیِ دلم را با نمک صورتت رفیق

تلخِ تلخم

تلخِ تلخ

آنقدر که قهوه ی شب های تنهایی باشم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امین
امین

ﺍﯾﻨﺠﺎ :ﻣﻨﻄﻖ ، ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺳﺖﮐﺘﺎﺏ ، ﺩﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﺳﺖﺁﺯﺍﺩﯼ ،

ﺍﯾﻨﺠﺎ :
ﻣﻨﻄﻖ ، ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺳﺖ
ﮐﺘﺎﺏ ، ﺩﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﺳﺖ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ، ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ، ﺗﯿﻢ ﺍﺳﺖ
ﺷﻌﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺷﻌﻮﺭ ، ﻧﺎﯾﺎﺏ ﺍﺳﺖ
ﭘﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ، " ﻋﺎﺭ " ﺍﺳﺖ
ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ، ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﻭﻍ ، ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ
ﺷﺎﺩﯼ ، ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺖ
ﺍﺻﻼﺡ ، ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﻧﺎ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻧﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺭﯾــــــــﺎ ، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾﻤﺎﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﯾن جـــــا 
ایـــــران است ....

مشاهده همه ی 4 نظر
فرناز
شیطونشیطون
فرناز

من ، مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ

من ، مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در سینه ی کوه ، صحبت چلچله ها را با صبح ، نبض پاینده هستی را در گندم زار ف گردش رنگ و طراوت را در گونه گل ، همه را می شنوم، میبینم، من به این نمی اندیشم! به تو می اندیشم. ای سراپا همه خوبی،تک و تنها به تو می اندیشم. همه وقت ، همه جا ، من به هر حال که باشم به تو می اندیشم. تو بدان این را ، تنها تو بدان. تو بیا ، تو بمان با من ، تنها تو بمان . جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب. من فدای تو ، به جای همه گل ها تو بخند. این من که به پای تو در افتادم باز ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگیر،تو ببند. تو بخواه ، پاسخ چلچله ها را ، تو بگو ، قصه ابر هوا را ، تو بخوان تو بمان با من ، تنها تو بمان در رگ ساغر هستی تو بجوش من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقی است «آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

مشاهده همه ی 2 نظر
فرناز
شیطونشیطون
فرناز

وظیفه ی خودم میدونم پیشاپیش روز پدر رو به: پدر ژپتو

وظیفه ی خودم میدونم پیشاپیش روز پدر رو به:
پدر ژپتو
پدر پسر شجاع
پدر خوانده
پدر سگ
پدر سوخته
پدرام اینا
پدر صلواتی
پدر روحانی
پدر شعر پارسی
بابا لنگ دراز
بابا طاهر عریان
بیشین بینیم بابا
بابا تو دیگه کی هسی
بابا مرامتو عشقه
بابا قوری
نه بابا
ابوظبی
ابو لوءلوء
ابوالهول
بابا نوءل
لعنت بر پدر کسی که در این مکان اشغال میریزد
و در نهایت پدر شما و خودم تبریک بگم

مشاهده همه ی 2 نظر