لحظه  بروز رسانی 
1000100 1001001 1010100 1000101 1001110
1000100 1001001 1010100 1000101 1001110

عاشقان مست اند و ما دیوانه ایم عارفان شمع اند

 لینک
عاشقان مست اند و ما دیوانه ایم عارفان شمع اند

عاشقان مست اند و ما دیوانه ایم
عارفان شمع اند و ما پروانه ایم
چون ندارم با خلایق الفتی
خلق پندارند ما دیوانه ایم

مشاهده همه ی 2 نظر