لحظه  بروز رسانی 
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

خدایا!   منم منم هایم را نبین

خدایا!

 

منم منم هایم را نبین

 

خودت خوب می دانی

 

"من لی غیرک"

 

مشاهده همه ی 8 نظر
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

زیبــاتــرین حــسِ سجــده . ایــن است کــه . تــو در

زیبــاتــرین حــسِ سجــده ..
ایــن است کــه ..
تــو در گــوشِ "زمــین" پــچ پــچ مــیکنی ..
امــّــا ..
در "آسمــان" صــدایت را مــیشنـوند

مشاهده همه ی 2 نظر
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

آرامش نه عاشق بودن است. نه گرفتن دستی

آرامش نه عاشق بودن است...

نه گرفتن دستی که محرمت نیست...

نه حرف های عاشقانه وقربان صدقه های چندثانیه ای...

آرامش " حضورخداست " وقتی دراوج نبودن ها نابودت نمی کند...

وقتی ناگفته هایت رابی آنکه بگویی می فهمد...

وقتی نیازنیست برای بودنش التماس کنی ...

غرورت راتامرزنابودی پیش ببری...

وقتی مطمئن باشی بااوهرگزتنهانخواهی بود...

آرامش یعنی همین...

یعنی تو بی هیچ قیدوشرطی خداراداری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده برای

دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده

برای شیطنت های بی وقفه ، بی خیالی هر روزه

ناز و کرشمه های من وآیینه  ، خنده های بلند وبی دلیل

برای آن احساسات مهارنشدنی

حالااما....

دخترک حساس و نازک نارنجی درونم

چه بی هوا بزرگ شده

چه قدی کشیده طاقتم

ضرب آهنگ قلبم چه آرام ومنطقی می زند

چه شیشه ای بودم روزی حالا اما….

به سخت شدن هم رضا نمی دهم به سنگ شدن می اندیشم

این گونه اطمینانش بیشتر است!!!!!!!

جای بستنی یخی های دوران کودکی ام را

قهوه های تلخ و پر سکوت امروز گرفته است...

این روزها لحن حرف هایم آنقدرجدی شده که خودم هم از خودم حساب می برم

دراوج شادی هم قهقهه سرنمی دهم و به لبخندی اکتفا می کنم

چه پیشوندعجیبی است کلمه ی خانم؟!

همین که پیش اسمت می نشیندتمام

سرخوشی و بی خیالیت راازتو می گیرد!!

و به جایش وزنه ی وقار ومتانت را روی شانه ات می گذارد

نه این که اینها بد باشد نه

فقط خدا کندوزنشان آنقدرسنگین نشود

که دخترک حساس و شیرین درونم زیرسنگی بمیرد....

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

اعتبارآدم ها به حضورشان نیست. به دلهره

اعتبارآدم ها به حضورشان نیست......

به دلهره ای ایست که درنبودشان درست می کنند...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

به افتخاردخترای ایرونی. یه روزیه پسرانگلیسی میادباطعنه به

به افتخاردخترای ایرونی....

یه روزیه پسرانگلیسی میادباطعنه به یک پسرایرانی میگه:چراخانماتون نمیتونن بامردادست بدن؟

یعنی مردای ایرانی اینقدرشهوت پرستن؟پسره لبخندی میزنه ومیگه:ملکه انگلستان میتونه باهرمردی دست بده؟

پسره انگلیسی باعصبانیت میگه: نه مگه یه فردعادیه فقط افرادخاص میتونن باایشون درارتباط باشن

بعدپسرایرانی میگه :

خانومای ما همه ملکه هستن

مشاهده همه ی 4 نظر
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

خدایامراببخش به خاطردرهایی که زدم اماخانه تونبود

خدایامراببخش به خاطردرهایی که زدم

اماخانه تونبود....


مشاهده همه ی 6 نظر
forough
آروم و عادیآروم و عادی
forough

خدایاشرمنده ام. چه بی حساب می دهی

خدایاشرمنده ام.....

چه بی حساب می دهی...

ومن

چه باحساب مهره های تسبیح راذکرمی گویم..

 


مشاهده همه ی 1 نظر