افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
saba
مهربونمهربون
saba

@maryam-a722 سلام خوبی؟
ممنون میشم ی لطفی در حقم بکنی و با لینک زیر بری و عضو سایت شی تا هدیه ی عضوگیری بگیرم . بعدشم اگه نخواستی فعالیت نکن.ولی این لطف رو از منم دریغ نکن بزار هدیه بگیرم ممنون
https://doorbin.me/present/rEAy
وقتی باز شد روی بیخیال کلیک کن تا وارد صفحه اصلی بشی بعد روی کابر مهمان کلیک کن و عضو شو
اگه هم نمیخوای عضو شی رک بگو ناراحت نمیشم

مشاهده همه ی 4 نظر
saba
مهربونمهربون
saba

بترس!
از کسی که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی...
او تمام حرفهایش را به خدا گفت،خدا خوب گوش میکند و خوبتر یادش میماند...
خواهد رسید روزی که خدا تمام حرفهای او را سرت فریاد خواهد کشید...
وتو آن روز درک خواهی کرد که چرا گفتند،دنیا دار مکافات است

مشاهده همه ی 10 نظر
saba
مهربونمهربون
saba

سال96 داری میری؟؟بـــــــــــرو...
اما حرفامو بشنــــــــــــو و بــــــــــرو
یـه ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلا ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ
ﺍﻣـﺎ ﻣـن ﺍﺯﺵﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﺳـﺨــــــــــــــــﺖﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯدم " ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـﭻ
ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـو ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ...
ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـن ﺑـﻮدمـــــو ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــیم ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭدم ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭاﻡ اﻭﺭﺩم ...
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩم...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩمﻓـﻘــــــﻂﺑـﻮﺩم...
ﻫـﻤﯿـــــــــــــــــﻦ
96 حالا ده بـــــــــــــــــــــــرو

مشاهده همه ی 5 نظر