لحظه  بروز رسانی 
مریم
ناراحتناراحت
مریم

♡ من کجا دلم راضی میشد پا

♡ من کجا دلم راضی میشد پا

.
♡ من کجا دلم راضی میشد
پا به این دنیای پر از آشوب بگذارم؟!
.
تنها، باورِ اینکه قصه دنیا
به شما ختم میشود آرامشم داد!
تنها، باور اینکه شما هم روی این زمین،
کنار ما قدم برمیداری،
راضی ام کرد به این دنیا بیایم! 🌍
.
عزیز قلبم!
مردمک چشمانم خسته شده،
از بس تمام شهر را
دنبال نگاه مهربانت دویده است؛
زودتر برگرد،
ای نور دیده دنیا! 🌤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید