لحظه  بروز رسانی 
reyhane
لوسلوس
reyhane

اگر دلتنگی بگذارد گاهی میامو اینجا سری می زنم.آخر این روز

اگر دلتنگی بگذارد گاهی میامو اینجا سری می زنم.
آخر این روز ها دیگر نمی تواند پاسخ گویه حال بد من باشد.

فرسنگ ها دور تر شده است.

دیگر حتی نخواهد فهمید....

مشاهده همه ی 3 نظر
reyhane
لوسلوس
reyhane

اين روزها كه مي گذرديك ترانه تلخقصه ي تنهايي هاي مرا

اين روزها كه مي گذرد
يك ترانه تلخ
قصه ي تنهايي هاي مرا مي سرايد
سمفوني گوش خراشي است
روزهاست پنبه دگر فايده ندارد
بايد باور كنم
تنهايم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamd
mohamd

ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ …✖ √ ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ

ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ …✖ √ ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ …ツ √ ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " 〇 √ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ …" ∝ √ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " …⌛ √ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــے ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ √ﻓﻘﻂ…↯↯↯~ √نــــیاز داری↯↯↯ √یکى بهت بگه من هنوز هستم چه مرگته✔.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reyhane
لوسلوس
reyhane

اشتراكِمن و دريادل شوره هايي ستكه درونمان موج ميزنداما هيچ كدامتو

اشتراكِ
من و دريا
دل شوره هايي ست
كه درونمان موج ميزند
اما هيچ كدام
تو را نمك گير نكرد!!

مشاهده همه ی 1 نظر
reyhane
لوسلوس
reyhane

وقتی خسته می شوی اعتماد می کنی.بعداعتمادت را خورد می کنند.بعد خسته

وقتی خسته می شوی اعتماد می کنی.
بعد
اعتمادت را خورد می کنند.
بعد 
خسته تر می شوی از این همه اشتباه.

مشاهده همه ی 12 نظر