لحظه  بروز رسانی 
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر

قلبمو عصب کشی کردم. دیگه نه ازسردی نگاهی

قلبمو عصب کشی کردم. دیگه نه ازسردی نگاهی

قلبمو عصب کشی کردم...

دیگه نه ازسردی نگاهی می لرزه...
ونه ازگرمی آغوشی می تپه...!

مشاهده همه ی 3 نظر
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر

مهم نیست که زندگی تا چه حد

مهم نیست که زندگی تا چه حد

مهم نیست که زندگی

تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد،

همه ما احتیاج به دوستی داریم

که لحظه ای با وی

به دور از "جدی بودن" باشیم ...

مشاهده همه ی 5 نظر
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر

زندگی مانند گیتاریست که گاهی نوای غمگین مینوازد گاهی نوای شاد

زندگی مانند گیتاریست که گاهی نوای غمگین مینوازد گاهی نوای شاد

زندگی مانند گیتاریست که گاهی نوای غمگین مینوازد گاهی نوای شاد

امیدوارم ازین پس آهنگ زندگی ات شاد
تنت سالم
و دلت خوش باشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر

کدام فنجانِ قهوه را نیم‌خورده رها کرده ام

کدام فنجانِ قهوه را نیم‌خورده رها کرده ام

کدام فنجانِ قهوه را
نیم‌خورده رها کرده ام
که اینطور
به دست نیامده
از دست می روی!؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم چه بگویم که

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم چه بگویم که

گفته بودم چوبیایی غم دل باتو بگویم
چه بگویم که غم ازدل برودچون توبیایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر
پست شماره 318119703 از مسافر

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مسافر
بی‌حالبی‌حال
مسافر
مشاهده همه ی 6 نظر