لحظه  بروز رسانی 
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

یادتونه بچه که بودیم لواشک غیر بهداشتی میخریدیم میپیچیدیم دور انگشت

یادتونه بچه که بودیم لواشک غیر بهداشتی میخریدیم میپیچیدیم دور انگشت سبابمون بعد هی انگشتمونو تا ته میکردیم تو حلقمون ؟ چه حالی میداد خدایی …

مشاهده همه ی 2 نظر
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

✘ﻣﻴـــٰـﺪﻭﻧـﮯ ﭼﻴـﻪ؟ ﻳـِـﻪ ﻭﻗْــــﺘﺎﻳـﮯ ﭘُﺴﺖ ﮔُـــﺬﺍﺷــٰـﺘَﻦ ﺑـَـــــﻬﻮﻧـﻪ ﺍﺳــــﺖْ . 웃 ﺑ

✘ﻣﻴـــٰـﺪﻭﻧـﮯ ﭼﻴـﻪ؟ ﻳـِـﻪ ﻭﻗْــــﺘﺎﻳـﮯ ﭘُﺴﺖ ﮔُـــﺬﺍﺷــٰـﺘَﻦ ﺑـَـــــﻬﻮﻧـﻪ ﺍﺳــــﺖْ . 웃 ﺑ

✘ﻣﻴـــٰـﺪﻭﻧـﮯ ﭼﻴـﻪ؟

ﻳـِـﻪ ﻭﻗْــــﺘﺎﻳـﮯ ﭘُﺴﺖ ﮔُـــﺬﺍﺷــٰـﺘَﻦ ﺑـَـــــﻬﻮﻧـﻪ ﺍﺳــــﺖْ ... 웃

ﺑَــــــﻬﻮﻧﻪ ﺍﻳﻨـــﻜِﻪ ﺑِﺒﻴﻨــــﮯ ﻛـــــﮯ ﻣﻴــــــٰﺎﺩ ﻭﺍﺳَــــﺖ ﻻﻳـﻚ ﻣﻴُﻜﻨِــــــﻪ؟؟ 
ﻛـــــﮯ ﻣﻴـــــٰـﺎﺩ ﺗﻮ 【PV】 ﺑـِﮕــﻪ ﭼِﺘـــــﻪ؟؟ ⇜
ﻛـــــﮯ ﻣﻴــــــٰـﺎﺩ ﺑِﮕــــﻪ ﻣــــﻦ ﻫَـــٰـﻮﺍﺗﻮ ﺩﺍﺭَﻡ ﻏُﺼــــِـﻪ ﻧَﺨـــــﻮﺭ؟ 유

ﻛـــــﮯ ﻣﻴـــــٰــﺎﺩ ﺩِﻟــﺪﺍﺭﻳــﺖْ ﺑِــــــﺪﻩ؟ ㏘
ﻭﻟـــــﮯ ﻣــﮯ ﺑﯿﻨـﮯ .... ﻫـــﻪ ✔
ﺑـــﺎﺯﻡ ﺧــــﻮﺩﺗﯿﻮ ﺧـــــﻮﺩﺕ   ツ  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

یک تحویلدار بانک میگفت :پسر بچه ای یه قبض آوردتا پرداخت

یک تحویلدار بانک میگفت :پسر بچه ای یه قبض آوردتا پرداخت

یک تحویلدار بانک میگفت :
پسر بچه ای یه قبض آورد
تا پرداخت کنم..
گفتم وقت گذشته سایتا رو
بستیم فردا صبح بیا
گفت : میدونی من پسر کیم!
بابامو بیارمم همینو میگــی!
گفتم فرقی نمیکنه
سایتو بستیم
پسر جان!
پسر رفت با یه مردی اومد
که لباسهای کهنه و چهره رنج دیده ای داشت
فهمیدم باباشه
بلند شدم و به قصد احترام تحویلش
گرفتم قبض و پولشو گرفتم
گفتم چشم !
و ته قبضو مهر کردم دادم بهش
گذاشتم ته کشو فردا صبح پرداخت کنم
پسره گفت دیدی
بابامو بیارم نمیتونی نه بگی بهش
بعدش خندید..
باباش به پسرش گفت :
برو جلوی در من میام
اومد در گوشم گفت
ممنونم ازت به خاطر این که جلـوی بچم بزرگم کردی
از دیدگاه بچه
" پدر تنها ترین فردیه که
حلال مشکلاته و تنها ترین فرد بزرگ تــو دنیــاست"
پدر است که در کتاب جایی ندارد
و هیـچ چیز زیر پایش نیست
بی منت از این همه غریبگی هایش میگذرد تا
پـــــــــــــــدر
باشد
و پشــت خــنده هایش فقط سکــوت میکند...
خــدایا بالاتر از بهشتــت چــه داری؟؟
بــرای زیر پـای پــــــــدرم می خواهــم ..
پیشاپیـــــش روز پـــدر مبــارک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه

آب نریختـــــم که برگردی
آب ریختـــــم تـــا پاک شود
هر چه رد پای توست ، از زنـــدگیـــ ام…!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

یاد گرفتم دستانم اینبار که یـــخ کرد دیگر دستانت را نگیرم

یاد گرفتم
دستانم اینبار که یـــخ کرد
دیگر دستانت را نگیرم
آستین هایم از تو با ارزشتر و ماندنی ترند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

خواستے دیگـــه نباشے ، آفرین … چــــه با اراده ! لعنَت

خواستے دیگـــه نباشے ،
آفرین … چــــه با اراده !
لعنَت به دبستانـے که تو از درسهاش ،
فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

یــه وقتایـــی یــه کسایـی رو تـــــو زندگیــمـون راه میدیم که نــنــه

یــه وقتایـــی یــه کسایـی رو تـــــو زندگیــمـون راه میدیم

که نــنــه بـابـاشون تــــو خــونـــه بـــه زور راشـــون میــــدادن…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

روزای اول که تلفن اومده بود خونمون تا زنگ میخورد ۱۶نفر

روزای اول که تلفن اومده بود خونمون تا زنگ میخورد ۱۶نفر رو تلفن بودن ولی بیچاره الان تلفنمون باید بسوزه تا یکی برش داره !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid ghorbani
شیطونشیطون
omid ghorbani

دهه شصت یعنی این جمله : پاهای پرتوان ، برسید به

دهه شصت یعنی این جمله : پاهای پرتوان ، برسید به داد این ناتوان !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید