لحظه  بروز رسانی 
رها
آروم و عادیآروم و عادی
رها

در مخفیگاه ذهنمان کسی رو که دوستش داریم می ماند. حتی

در مخفیگاه ذهنمان کسی رو که دوستش داریم می ماند....
حتی در دوری و جدایی......!!!!!

مشاهده همه ی 5 نظر
رها
آروم و عادیآروم و عادی
رها

اگر کسی در لحظه ای که باید کنارت باشد نباشد

اگر کسی در لحظه ای که باید کنارت باشد
نباشد
همان بهتر که دیگر نباشد

مشاهده همه ی 2 نظر
رها
آروم و عادیآروم و عادی
رها

خدایا کفر نمیگویم پریشانم چه میخواهی تو از جانم مرا

خدایا کفر نمیگویم
پریشانم چه میخواهی تو از جانم
مرا بی انکه خود خود خواهم اسیر زندگی کردی
خداوندا تو مسولی خداوندا تو تنهایی و من تنها
تو یکتایی وبی همتا.ولیکنمن نه یکتایم
نه بی همتا فقط تنهای تنهایم......

مشاهده همه ی 2 نظر
رها
آروم و عادیآروم و عادی
رها

بیهوده انتظار تو را دارم دانم دگر تو باز نخواهی گشت

بیهوده انتظار تو را دارم
دانم دگر تو باز نخواهی گشت
هرچنداینجابهشت شاد خدایان است
بی تو برای من این سرزمین غم زده زندان است

مشاهده همه ی 2 نظر
رها
آروم و عادیآروم و عادی
رها

چقدر دلم تمام شدن می خواهد از آن تمام شدن هایی

چقدر دلم تمام شدن می خواهد

از آن تمام شدن هایی که بشود نقطه سرِخط

و آنگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم !

نظرات برای این پست غیر فعال است