لحظه  بروز رسانی 
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

بدهکار مهربونی قلب یه زنم که از بچگی صدام کرده دخترم

بدهکار مهربونی قلب یه زنم که از بچگی صدام کرده دخترم !
53oy_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B

مشاهده همه ی 43 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

از کسی پرسیدند: ماه قشنگتر است یا مادرت.؟ گفت: ماه را

14417051-1588-l.jpg
از کسی پرسیدند: ماه قشنگتر است یا مادرت.؟ گفت: ماه را که میبینم مادرم یادم می افتد.. اما مادرم را که میبینم ماه را فراموش میکنم..((سلامتی همه مادرا))

مشاهده همه ی 4 نظر