بروز رسانی 
علی
علی

و .‌. و گهگاهی دو خط شعری

و ..‌.
و گهگاهی دو خط شعری
که گویایی همه چیز است و
خود ناچیز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه گه زیزه تعداد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه گه زیزه

تعداد دوستان شما : 4619 کاربر
تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 3371 کاربر
تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 1 کاربر


نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:
دعوتنامه با موفقیت برای 1 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه گه زیزه تعداد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه گه زیزه

تعداد دوستان شما : 4618 کاربر
تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 3370 کاربر
تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 4 کاربر


نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:
دعوتنامه با موفقیت برای 4 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

برای قرن‌ها، جنگ اخلاقیات در جریان بوده است بین کسانی‌ که

برای قرن‌ها، جنگ اخلاقیات در جریان بوده است بین کسانی‌ که ادعا میکردند ما برای خدا زندگی‌ می‌کنیم و کسانی‌ که ادعا میکردند ما برای خوشایند دیگران (همسایه ها) زندگی‌ می‌کنیم؛ بین کسانی‌ که موعظه میکردند که خوبی‌ این است که خود را فدای چیزهای موهومی در بهشت کنی‌ و کسانی‌ که می‌گفتند خوبی‌ این است که تو خود را به خاطر بی‌ لیاقتی دیگران روی زمین به کشتن بدهی‌.
و کسی‌ نگفت که زندگی‌ متعلق به خودت است و خوبی‌ این است که [برای خودت] زندگی‌ کنی‌.
- این راند- فیلسوف و نویسنده روسی‌امریکایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

دست در مقابل دست ، چشم در برابر چشم ، تن

دست در مقابل دست ، چشم در برابر چشم ، تن در برابر تن ، اما نه دل در برابر دل . چرا که دشمنان ما هرگز قلبی نداشته اند تا ما بتوانیم در مقابل قلب های شکسته خود ، قلب هایشان را بشکنیم .
آتش بدون دود : هر سرانجام ، سرآغازی ست / نادر ابراهیمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

قوی ، گندم ضعیف را می گیرد و نان ضعیف را

قوی ، گندم ضعیف را می گیرد و نان ضعیف را می برد . قوی ، ضعیف را قضاوت می کند و بد قضاوت می کند . قوی ، ضعیف را له می کند و بی رحمانه له می کند . قوی ، برای ضعیف تاریخ می نویسد و رذیلانه می نویسد . این رسم بدی ست که هنوز در همه ی دنیا وجود دارد . بد است ، خیلی بد . اما تو نمی توانی تغییرش بدهی مگر آنکه قوی باشی ، قوی ، نه ظالم .
آتش بدون دود :درخت مقدس / نادر ابراهیمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد - عاشقانه ی آرام
فرهاد - عاشقانه ی آرام

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه گه زیزه تعداد

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه گه زیزه

تعداد دوستان شما : 4605 کاربر
تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 3366 کاربر
تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 1 کاربر


نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

OK:1:
دعوتنامه با موفقیت برای 1 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید