لحظه  بروز رسانی 
Banoo
Banoo

چشمانت را ببند و دستت را بر

چشمانت را ببند و دستت را بر

__
چشمانت را ببند
و دستت را
بر روی قلبم بگذار
اینبار خودش می خواهد
به تو بگوید :
دوستت دارم ...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

و من از اندامت فهرستی خواهم ساخت و

و من از اندامت فهرستی خواهم ساخت و

__
و من از اندامت فهرستی خواهم ساخت
و چون شعری ناب
سطر به سطر
بند به بندت را
از بر خواهم نمود...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

معما چه کسی میتواند معما را حل کند؟

معما
چه کسی میتواند معما را حل کند؟
آیا کسی که به ما میگوید مسلمان و آدم خوبی است اما دزدی علنی در روز روشن و در منظر کف و سوت صاحبخانه میکند واقعا مسلمان است یا دروغ میگوید که مسلمان است
چون یک مسلمان تا جایی که من میدانم علاقه به دزدی و دروغگویی ندارد پس اینها چه جانورانی هستند که دزدی علنی میکنند و میگویند مسلمانند میخواهند به حج بروند و از الله طلب بخشش کنند
اما ما نمیخواهیم ببخشیم پیامبر اسلام گفت دست دزد را ببرید ما باید دست دزد را ببریم در قرآن هم نوشته شده ای اهل ایمان با کافران بجنگید تا الله آنها را به دست شما خوار گرداند
ما باید از بیمارهای روانی سایکوپت دروغگو و مردم آزار اطلاعات به دست آوریم و بین مردم پخش کنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

به قول سهراب "ما هیچ ما نگاه"

به قول سهراب "ما هیچ ما نگاه"

به قول سهراب
"ما هیچ ما نگاه"

خدا را چه دیدی
شاید
یک روز
نشستیم پشت یک میز،
تو برای نوشیدن چای
و دو بیت شعر...
من
فقط
محو
تماشای تو...

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آتنـــا...
آتنـــا...
‌‌ من اینجا دلم سخت

‌‌


من اینجا
دلم سخت معجزه می‌خواهد
و تُ انگار
معجزه‌هایت را
گذاشته‌ای برای روز مبادا ... !پل_الوار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید