لحظه  بروز رسانی 
Shima
شیطونشیطون
Shima

تو یه پستی تصمیم گرفتیم واسه اهنتی ک شرکت کوکا کولا

تو یه پستی تصمیم گرفتیم واسه اهنتی ک شرکت کوکا کولا به دینمون کرده دیگه کوکا کولا نخوریم ..............هر کی با ما هس کامنت 1 بزاره ببینیم چن نفر میشیم و اگه دوس داشتین به خونوادتونم بگین ک استفاده نکنن


1051.jpg

1050.jpg

مشاهده همه ی 92 نظر
قاجاری
کتک خوردهکتک خورده
قاجاری
پست شماره 306576595 از قاجاری

{-72-}

مشاهده همه ی 2 نظر