افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

یک نگاهت
به من آموخت که در حرف زدن
" چشمها "
بیشتر از حنجره ها میفهمند

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

صدقه امروزمان
مشتی دانه باشد
برای گنجشکها ...
شاید
با جیک جیکشان
دعایی کنند که
دلیل اجابت آرزویمان باشد...

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

صدایتــ مے آیـد

از ابتداے پاڪـے روز

تا آواز بے غرض دوره ڪًـرد ڪـوچه

و چه زیباستــــ

بخیـــرِسبـــزِروز

با لحـــטּ صمیمے تــو

در حاشیه ے جریاטּ زنده ے زندڪًـے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

از نمک نشناسها


آزار دیدن سخت نیست


درد دارد خوردن


زخم از نمک پرورده ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

h.......................................f
برگردیم به زمان های قدیم
به ما تکنولوژی نیامده جانم
برایت نامه می نویسم
از مبدا معلوم به مقصد نامعلوم
ملالی نیست جز دلتنگی های هرشب
ومرور تمام خاطراتی که ای کاش
از ذهنت پاک نشده باشد
همین
دلتنگ تو
1480787279632335.png

مشاهده همه ی 2 نظر
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

h............................f
خیـــلی کم گذاشتی...
خیـــلی نبودی...
مــــــــــــن امـــــــــــــا...
کــــم نگذاشتــــم....
کـــــــــــــم بـــرداشتم...
که تــــو کم نیـــــــــــــاری...
هـــــــر چیــز با ارزشی بود به تــــــو بـــخـــشیدم
عــــــــــــــــــشــــــقــــــــــــم!!!
غـــــــــــــــــــرورم!!
ســـــــــــــــــــــــــــادگـــــــی ام!!!
بـــــــــــاورم...
و زندگیـــــــــــــــــــم!!!
دیـــــگـــــــــــر چیزی برایــــــــــم نمـــــــــانده
بـــــــــه جــز "تــــــــــو"...
که تو راهم بخشیدم...
به دیگــــــــری...
بـــــــــــــــــــــــرو بســـــــــــلامتــــــــــ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )

h....................................................f
باران که ببارد
می روم و در باغچه ی انگشتانم
نبودنت را می کارم
خیلی وقت است توی گلدان چشم هایم
ندیدنت ریشه دوانده
می خواهم نبودنت را پیوند بزنم به ندیدنت
عجب درخت تنومندی خواهد شد!
میوه هایش را اما
فقط تو گاز بزن..
طعم شکستنم را
تو دوست تر می داشتی....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohamad (غریبه اشنا )
ناراحتناراحت
mohamad (غریبه اشنا )


رفتن...
همیشه تمام شدن نیست
یک دل سیر خاطره و حسرت با خود دارد...
مادر م تو رفتی و من ماندم و خاطر اتی که سالها از تو جوانتر است.
وغمی که روز به روز ماندگارتر

مشاهده همه ی 2 نظر