لحظه  بروز رسانی 
ghasedak
ghasedak

وقتی نیستی بهونه گیرم دوست دارم

وقتی نیستی بهونه گیرم دوست دارم
بگو عاشقمی

وقتی نیستی بهونه گیرم دوست دارم{-w17-}

مشاهده همه ی 1 نظر
ghasedak
ghasedak

زنـدگی بـوسہ ىِ نـازی‌ست ڪہ در اولِ صُبح

زنـدگی بـوسہ ىِ نـازی‌ست ڪہ در اولِ صُبح

زنـدگی بـوسہ ىِ نـازی‌ست
ڪہ در اولِ صُبح
بی‌هـوا از لبِ خوابِ
صنمی بِستــانی...

صبحتون بادلبــر ...

مشاهده همه ی 1 نظر