لحظه  بروز رسانی 
ghazal
شیطونشیطون
ghazal

بیشعــــورےازوقتےشروع شـد ڪ بهـ درداےهمـ گفتیـمـ چسنـالهـ

بیشعــــورےازوقتےشروع شـد
ڪ بهـ درداےهمـ گفتیـمـ چسنـالهـ...smile.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ghazal
شیطونشیطون
ghazal

(یادت باشد آستره که لباس و نگه میداره . . .)

(یادت باشد آستره که لباس و نگه میداره . . .)

و توی چشم هایم دقیق شد تا بفهمد منظورش را متوجه شده ام یا نه ...

فهمیده بودم...من آستر بودم و شوهرم  لباس. . .

من باید سفت و سخت به شوهرم می چسبیدم . . .

به لباسم . . .

اما آنکه به چشم می آمد و دیده می شد...

 لباس بود نه آستر . . .
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ghazal
شیطونشیطون
ghazal

⇄دختـ❄️ـری که☞  بـه تـیغـ❄️ـ زدن پسـرا افـتـخار میــڪنه ✘  نشـــونـــ❄️ـ مــیـ❄️ـده

⇄دختـ❄️ـری که☞ بـه تـیغـ❄️ـ زدن پسـرا افـتـخار میــڪنه ✘ نشـــونـــ❄️ـ مــیـ❄️ـده ڪه ✘خونـ❄️ـه بـابـاش��ــ✘ ⇡زیــ��ـاد گــشــ❄️ـنگے ڪش❄️ـــیده��

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ghazal
شیطونشیطون
ghazal

یِهـ دُختَر تو آینِـ ـه بِهِمـ زُل زده گِریـ ـه میکُنـ

یِهـ دُختَر تو آینِـ ـه بِهِمـ زُل زده گِریـ ـه میکُنـ ـه�� 

نمیتونَـ ـم اشکِشو پاک کُنـم 

نِمیتونَـ ـم بغلِش کنَـ ـم��✨ 

لَعنَتـ ـی�� 

یکی کُمَکِـ ـش کُنـ ـه����

مشاهده همه ی 2 نظر