لحظه  بروز رسانی 
M
M

یک روز در پیراهنی که پوشیده ای خواهی مرد و

یک روز در پیراهنی که پوشیده ای خواهی مرد
و بوی تنت را صابون خواهد شست
ودندان هایت سالها بعد از ریختن گوشت تنت خواهند خندید.
مهربان باشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

یه سوال کسی رو که دوس داشته باشید

یه سوال
کسی رو که دوس داشته باشید به عنوان همسرتون باشد از نظر رفتاری و قیافه باید چجوری باشد از نظر مالی چطور و یا مذهبی و اعتقادی ؟

مشاهده همه ی 57 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ هزار تلخ بگویی ؛ هنوز

ـ هزار تلخ بگویی ؛ هنوز

ـ


هزار تلخ بگویی ؛ هنوز شیرینی.......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشاهده همه ی 5 نظر
آذر مدیر عشق فقط مادر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر مدیر عشق فقط مادر

دلی رو که گرفتی گچ چاره نکرد

دلی رو که گرفتی
گچ چاره نکرد
برای ابد گل گرفتم
و قفلش کردم برای همیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید