لحظه  بروز رسانی 
عشق بی همتا...REZA1347
گرفتارگرفتار
عشق بی همتا...REZA1347

از همه ناشکری هایم خجالت کشیدم. وقتی پسر بچه فلجی را

از همه ناشکری هایم خجالت کشیدم...

وقتی

پسر بچه فلجی را دیدم که به خدا میگفت:

خدایا؛از تو ممنونم...

مرا در مقامی آفریدی که هرکس من را میبیند تورا شکر میکند...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عشق بی همتا...REZA1347
گرفتارگرفتار
عشق بی همتا...REZA1347

روزها رفتند و من دیگر؛ خود نمیدانم کدامینم. آن من سر

روزها رفتند و من دیگر؛

خود نمیدانم کدامینم...

آن من سر سخت مغرورم،

یا من مغلوب دیرینم...؟!!!!

فروغ فرخزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید