لحظه  بروز رسانی 
afsane مدیر ارشد گل های با معرفت
مهربونمهربون
afsane مدیر ارشد گل های با معرفت

سلام        مرسی                 از                   دعوت شما

سلام        مرسی                 از                   دعوت شما

سلام {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
       مرسی {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
                از 
                 دعوت شما
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
                                       {-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-} تقدیم به شما و همه عزیزان 

مشاهده همه ی 7 نظر
#آب# را به #کارون #برگردانید#خوزستان# حق #زندگی #دارد##
#آب# را به #کارون #برگردانید#خوزستان# حق #زندگی #دارد##
مشاهده همه ی 289 نظر
#آب# را به #کارون #برگردانید#خوزستان# حق #زندگی #دارد##
#آب# را به #کارون #برگردانید#خوزستان# حق #زندگی #دارد##

دلِ من راست بگو دسته گلی دادی به آب؟ که

Image result
دلِ من راست بگو دسته گلی دادی به آب؟
که چنین خوار و خموشی و خرابی خراب..؟

دلِ من راست بگو این همه بیخواب چرا؟
ز چه در خلوت خود،...شده ای محوِ سراب؟

دلکم راست بگو ..از غم عشق دوری کن؟
به گریبان نبریم سر ... نشنویم باز عتاب

دل من راست بگو باز بخود گُل زده ای؟
باز عاشق شده ای بکشیم رنج و عذاب...؟

دل من راست بگو پرده ز این راز بدار؟
که اگر فاش شود می کِشَمَت سخت حساب..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
#آب# را به #کارون #برگردانید#خوزستان# حق #زندگی #دارد##
#آب# را به #کارون #برگردانید#خوزستان# حق #زندگی #دارد##

عشق . .  . عاشقی پیداست از زاری دلنیست بیماری چو

عشق ... .  .

عاشقی پیداست از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز علتها جداست
عشق اصطرلاب اسرار خداست

عاشقی گر زین سر و گر زان سرست
عاقبت ما را بدان سر رهبرست

هرچه گویم عشق را شرح و بیان
چون به عشق آیم خجل باشم از آن

گرچه تفسیر زبان روشنگرست
لیک عشق بی‌زبان روشنترست

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
«پَـرےســآ«♥» سَـرابــــ»
بی‌حالبی‌حال
«پَـرےســآ«♥» سَـرابــــ»

من ماندم و ۱۶ جلدلغت نامه که هیچ کدام از

30.jpg


من ماندم و ۱۶ جلد

لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش

مترادف “دلتنگی” نمیشود…

کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!

درد دارد…


مشاهده همه ی 2 نظر