لحظه  بروز رسانی 
god girl
قاطیقاطی
god girl

دیگه سال94 هم رفت ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮ نت ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﯾﻢ

دیگه سال94 هم رفت
ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮ نت ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﯾﻢ
چقدر دلهامون شکست
چقدر بلاک شدیم
چقدر بلاک کردیم
چقدر از گروه انداختیم بیرون
چقدر انداختنمون بیرون
ﭼﻘﺪﺭ 18+ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﺪﯾﻢ ,ﭼﻘﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻢ ﺷﺪ !
ﭼﻘﺪﺭ سلامتی ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﭘﯿﮏ ﺯﺩﯾﻢ
ﭼﻘﺪﺭ ﭘﺴﺮﺍ ﺳﺎﭘﻮﺭﺗﻮ ﮐﯿﻠﯿﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﺍﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ
ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺑﺮﻭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺭﮎ ﺷﺮﺕ ﭘﺴﺮﺍﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ
ﭼﻘﺪﺭ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ , ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ
ﭼﻘﺪﺭ با بعضی پست ها دلها را رنجوندیمhttp://up.mihanme.ir/up/mihankourd/shk92/226.gif
ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ با گوشی وَر می رفتیم
ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
god girl
قاطیقاطی
god girl

سلام دوستان گلم من به دلیل شروع شدن مدارس وسخت بودن

سلام دوستان گلم من به دلیل شروع شدن مدارس وسخت بودن سال تحصیلیم ترجیح دادم درسموبخونم 
چون بیشترتواایندم تاثیرداره ودیگه فیس نمانیام.....اگه بدی یاخوبی دیدیدحلالم کنید....مواظب خودتون و
خوبیهاتون باشید یاعلی یاخدانگهدارتون{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 6 نظر
god girl
قاطیقاطی
god girl

اعوذ بِالله مِنَ الآدمِ لاشی - گفت: وقتی بی حجابی انتظار

اعوذ بِالله مِنَ الآدمِ لاشی ---------- گفت: وقتی بی حجابی انتظار امنیت نداشته باش! گفتم: چرا؟؟ گفت: دختر بی حجاب در کوچه و خیابان مانند گوشتی در دریاست! مگر می شود گوشتی بدون محافظ در دریا رها باشد و انتظار بلعیده شدن توسط کوسه ها را نداشته باشد؟ هیچ نگفتم... تنها به قدرت تفکرش که از کار افتاده بود خندیدم. به حرف های تکراری... به عقاید و توهینی که به خود و همجنس هایش میکرد خندیدم... به خود میگفت: کوسه... درنده ... وحشی... خود را جانداری میپنداشت که برده غریزه خویش است! جانداری که قدرت تفکر ندارد! جانداری که با دیدن دو تار مو ، خوی درندگیش اوج می یابد! و همین شد که من از تمام معلم های دینی متنفر گشتم که دانسته یا نادانسته مغرها را شستند! مردها را گرگ و زن ها را طعمه نامیدند! و همه ما این ها را باور کردیم! فارغ از اینکه ما حیوان نبودیم!فارغ از اینکه غریزه ، فرمانروای موجودیتمان نبود ، باور کردیم! و چه گوسفندوار به دنبال حجاب برای رهایی از دست گرگانی بودیم که روزی برادر ، پدر و همسرمان نامیده می شدند! و چه تهمت هایی که به هر دو جنس وارد کردند و آن را عفت و حجاب نامیدند...! و ما باز هم باور کردیم! "سیمین دانشور"

مشاهده همه ی 2 نظر
god girl
قاطیقاطی
god girl

٭★٭بِه بَعضیام بآس گُفت„„٭★٭ بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم„„ ولی

٭★٭بِه بَعضیام بآس گُفت„„٭★٭

بآشه شُما جلو، ما اُون پُشتیم„„

ولی اُون رآهی کِه میری، گُرگآشو ما کُشتیم„„

بآشه شُمآ خِیلی خَفَن„„

وَلی اُون گُنده هآتون هَم جِلو مآ خَفَن„„

بآشه شُما خُوشْکله جَمع„„

امآ بِمآ نِمیخوری پَس بُُکن خُودِتو خُوشْکِلِه جَمعْ„„ 

بآشه شُمآ بِهتَرینْ„„

شَرکَم کُن اینقَد تو اَعصابْ مآ نَرینْ„„

بآشه شُمآ تو دِل برو„„

وَلی قَلب ما پُُلمپه پَس بَرگَرد بُرو„„

بآشِه مآ لآشی„„

وَلی اینقَد خَزی کِه نمیتونی اَندازه مآشی„

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
god girl
قاطیقاطی
god girl

شاخ نت نیستم! ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻦ ِ ﮐَمم ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪِ ﺧﯿﻠﯿﺎم !

شاخ نت نیستم!
ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻦ ِ ﮐَمم ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪِ ﺧﯿﻠﯿﺎم !...

✔ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟♥♡↯
ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ !
ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺮﺗﺸﻮ ﺩﺍﺭﻥ !!!...

✔ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ♥♡↯
ﺧﯿﻠﯿﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎﺍﺍﺍﺍﻡ
ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ !...

✔ﺑﻌﺪ ﻣَﺮﮔَﻢ !!!♥♡↯
ﺟِﻨﺎﺯَﻡُ ﺑﺴﻮﺯُﻧﯿﻦ!!!
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ !!!
ﺣَﺴﺮﺕ ﺳَﺮِﺧﺎﮐ ﺍﻭﻣَﺪﻧَﻢ ﺑﻪِ ﺩِﻝِ
ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ...

✔ﻣﺎﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍﺳﺖ♥♡⇜ ! ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﺭﺯﻭﯼ
ﺧﯿﻠﯿﺎﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻋﮑﺲ ﻧﺪﺍﺭﻡ♥♡↯

ﺑﺮﺍﯼ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺁﺗﻠﯿﻪ♥♡↯

ﻭﺍﺳﻪ ۴ ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ♥♡↯

ﺭﻓﯿﻖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﻏﻤﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎمم♥♡↯

ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ♥♡

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
god girl
قاطیقاطی
god girl

گلشیفته اونطرف دنیا خودشو لخت میکنه،میشه مظهر آزادگی و منتقد و آزادی خواه!!الهام

گلشیفته اونطرف دنیا خودشو لخت میکنه،

میشه مظهر آزادگی و منتقد و آزادی خواه!!

الهام چرخنده چادری میشه میگن چاپلوس و جوگیر!!

tekandahande (1)

باز یه یارویی میاد هرجفنگی دلش میخاد میخونه،

عزاداری امام حسینو به مسخره میگیره،

میشه هنرمند نسل تجدد و آزادی بیان،

بعد حامدزمانی اگه بیاد هنرشو ارزشی کنه میشه نون خور حکومت!!

ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ” ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ“!!

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ،

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ” ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ“!!!

ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ،

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﺧﻮﺭﻫﺎ!!

ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮊﯾﮕﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿشه ﻋﺸﻖ ﺑﻌﻀﯿﺎ،

ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻭ ﻫﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻣﻞ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﺭ!!

تبریک اگه واسه عید غدیر و قربان باشه میشه عرب پرستی،

اگه واسه کریسمس و ولنتاین باشه میشه آخر باکلاسی و روشنفکری

مشاهده همه ی 2 نظر
god girl
قاطیقاطی
god girl

08ea5521c1f1f7876db73bca2144e9ff.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
god girl
قاطیقاطی
god girl

0c52fa041b7d44a619fed7a5867037e2.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر