موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

کارگاه آموزشی الگوی انسان مبارز در شرایط بحرانتوسط دکتر ناصحی فر در

کارگاه آموزشی الگوی انسان مبارز در شرایط بحرانتوسط دکتر ناصحی فر در

کارگاه آموزشی الگوی انسان مبارز در شرایط بحران
توسط دکتر ناصحی فر 
در سالن همایش های گفتگو

مشاهده همه ی 7 نظر
موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

کارگاه آموزشی رفتار سیاسی در کسب و کار با حضور دکتر

کارگاه آموزشی رفتار سیاسی در کسب و کار با حضور دکتر

کارگاه آموزشی رفتار سیاسی در کسب و کار با حضور دکتر ناصحی فر و جمعی از مدیران در سالن همایش های گفتگو برگزار شد

مشاهده همه ی 13 نظر
موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

بازدید جناب آقای خان پور مدیریت محترم کل سازمان فنی و

بازدید جناب آقای خان پور مدیریت محترم کل سازمان فنی و

بازدید جناب آقای خان پور مدیریت محترم کل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران ار موسسه گفتگو

مشاهده همه ی 2 نظر
موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

برند سازی چیست ؟ از سایت ما بازدید کنید تا با

 لینک

برند سازی چیست ؟

از سایت ما بازدید کنید تا با روش های برندینگ آشنا شوید 
www.goftegoo.info 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

برای اولین بار در ایران دکتر امیریان  همایش آشنایی با

برای اولین بار در ایران دکتر امیریان  همایش آشنایی با


برای اولین بار در ایران دکتر امیریان 

همایش آشنایی با DBA&MBA

در سالن عمایش های موسسه  برگزار شد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید