موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

کارگاه آموزشی الگوی انسان مبارز در شرایط بحرانتوسط دکتر ناصحی فر در

کارگاه آموزشی الگوی انسان مبارز در شرایط بحرانتوسط دکتر ناصحی فر در

کارگاه آموزشی الگوی انسان مبارز در شرایط بحران
توسط دکتر ناصحی فر 
در سالن همایش های گفتگو

مشاهده همه ی 7 نظر
موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

کارگاه آموزشی رفتار سیاسی در کسب و کار با حضور دکتر

کارگاه آموزشی رفتار سیاسی در کسب و کار با حضور دکتر

کارگاه آموزشی رفتار سیاسی در کسب و کار با حضور دکتر ناصحی فر و جمعی از مدیران در سالن همایش های گفتگو برگزار شد

مشاهده همه ی 13 نظر
موسسه آموزش عالی گفتگو
موسسه آموزش عالی گفتگو

بازدید جناب آقای خان پور مدیریت محترم کل سازمان فنی و

بازدید جناب آقای خان پور مدیریت محترم کل سازمان فنی و

بازدید جناب آقای خان پور مدیریت محترم کل سازمان فنی و حرفه ای استان تهران ار موسسه گفتگو

مشاهده همه ی 2 نظر