بروز رسانی 
ahmad
ahmad

نمایش ژاندارک در آتشنمایش تحسین شده ی منتقدیننگاهی متفاوت به

5JoanofArc.jpg

نمایش ژاندارک در آتش
نمایش تحسین شده ی منتقدین
نگاهی متفاوت به وضعیت زنان در جنگ
برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما مراجعه نمایید:
@zhandarkdaratash

تهیه بلیت با تخفیف ویژه دانشجویان از:
http://www.tiwall.com/theater/zhandarkdar-atash

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
iman
مهربونمهربون
iman

شمعم در تاریکیه رفتنم کن خاموشم. عاشقم در غم تنهاییم کن

شمعم در تاریکیه رفتنم کن خاموشم...
عاشقم در غم تنهاییم کن فراموشم...
در هنگام سوختن مرا رها کن در آغوشم...
خواهم روم تنها تا ازت کمی دورشم...
در هنگام رفتن اشک نریز تا راحت راهیشم...
میدانم که بروم برایت تنها یه آرزو میشم...

(ایمان)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ایلیا
مهربونمهربون
ایلیا

رندی شیخی را پرسید .آیا برای تبلیغ استفاده از زنها حرام

رندی شیخی را پرسید .آیا برای تبلیغ استفاده از زنها حرام

{-119-}رندی شیخی را پرسید .

آیا برای تبلیغ استفاده از زنها حرام است؟

.

.

.

شیخ گفت : آری ، آری بس خطایی بزرگ است .

.

.

.

رند گفت: پس چگونه است که خداوند برای تبلیغ بهشت حوریان را توصیف می کند.

گویند شیخ درس و عمامه ببوسید و برفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید