بروز رسانی 
Bahar
Bahar

محبوب من می رسد روزی که من باشم و تو

محبوب من
می رسد روزی که من باشم و تو باشی
و نفر سومی که
بی هوا پای کوچکش را در کفش زندگیمان فرو کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Bahar
Bahar

گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید آمدی و همه

گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدی و همه فرضیه ها ریخت به هم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Bahar
Bahar

تو فقط بگو “دوستت دارم” من احساسم را

تو فقط بگو
“دوستت دارم”
من احساسم را
چنان به نگاه‌هایت گره خواهم زد
که خورشید هر روز صبح
قربان‌ صدقه دلبری‌های ما برود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Bahar
Bahar

جانی و جهانی و جهان با تو خوش است …

جانی و جهانی
و جهان با تو خوش است …

“مولانا”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید