افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
نرم افزار - موتور جست و جو - تبلیغات
ورزشکارورزشکار
نرم افزار - موتور جست و جو - تبلیغات
 لینک
yggvvtg.jpg

ای آنکه غمگینی و سزاواری
وندر نهان سرشک همی باری
رفت آنکه رفت آمد آنکه آمد
بود آنکه بود خیره چه غم داری
هموار خواهی کرد گیتی را؟
گیتی هست کی پذیرد همواری
اندر بلای سخت پدید آید
صبر و بزرگمردی و سالاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

غرور

صورت بی‌تفاوت مردی است

که سالها پیش

در انتهای خیابانی خیس

زندگی

از نوک انگشتانش فاصله گرفت

و مرگ

از همان نقطه در جانش ریشه دواند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید