احسان
ناراحتناراحت
احسان

افسران - پسرم سرش می رفت قولش نمی رفت

مشاهده همه ی 1 نظر
setareh
گرفتارگرفتار
setareh

مشاهده همه ی 24 نظر
rahimhassanzadeh
شیطونشیطون
rahimhassanzadeh

عکس زیبایی نه؟ میای یه قول بدیم بهم؟ میای همین

عکس زیبایی نه؟
میای یه قول بدیم بهم؟
میای همین الان دستامون بالا کنیم بگیم :
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﻭﻥﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮐﻦآ

آمین یا رب العالمین

اگر این کارو کردی بازنشر کن


...
1366315879353905_large.jpg

مشاهده همه ی 301 نظر
Majid-Tanha
شیطونشیطون
Majid-Tanha

حدیث سال 93 : . . . . همانطور با آجیل

حدیث سال 93 :
.
.
.
.
همانطور با آجیل دیگران رفتار کن ، که دوست دارید با آجیل شمار فتار کنن

{-103-}

مشاهده همه ی 2 نظر
Majid-Tanha
شیطونشیطون
Majid-Tanha

خلبان هواپیما توسط میکروفن به مسافرین خوش آمد میگفتناگهان فریاد زد

خلبان هواپیما توسط میکروفن به مسافرین خوش آمد میگفت

ناگهان فریاد زد : خدایا کمک کن !

سکوت مرگباری کل هواپیما را فرا گرفت

دوباره صدای خلبان آمد که گفت:

مسافرین عزیز پوزش میطلبم…مهماندار قهوه داغ را روی شلوارم ریخت!

یکی از مسافرین بلند شد و فریاد زد:

کصاااافظ…فقط بیا ببین شلوارهای ما چه بلایی سرشون اومده !

{-96-}{-96-}{-96-}

مشاهده همه ی 4 نظر
Majid-Tanha
شیطونشیطون
Majid-Tanha

دیشب رﻓﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ !!. ﺩﯾﺎﻟﻮﮔﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ

دیشب رﻓﺘﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ !!.....
ﺩﯾﺎﻟﻮﮔﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻤﺎ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺸﻪ
ﭘﺴﺮﻩ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﯼ؟
ﭘﺴﺮﻩ : ﺁﺭﻩ ﮔﻠﻢ ﯾﻪ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ ﺣﺎﻻ 

{-9-}{-9-}{-9-}{-9-}

مشاهده همه ی 47 نظر
Majid-Tanha
شیطونشیطون
Majid-Tanha

مرد باس وقتی رسيد خونه بگه عياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال . . .

مرد باس وقتی رسيد خونه بگه عياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ماچو بده، لواشکو پاستيل تحويل بگير!!!

مشاهده همه ی 5 نظر