لحظه  بروز رسانی 
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

1405248943290620_large.jpg

مشاهده همه ی 70 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ : ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﭽﻞ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ

ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ :

ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﭽﻞ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ

ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻟﻘﺐ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ

ﺍﻭﯾﺰﻭﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﯾﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ

ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺴﮑﺎﻝ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﻣﺚﺑﺨﺘﮏ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﯿﻢ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻤﯽ ﯾﻮﻓﺘﯿﻢ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ باماست

* خانما کپي بفرماييد جهت اشاعه فرهنگ*(teeth)

مشاهده همه ی 150 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

توصيف مرد: (مخل آسايش)در روزهاى تعطيل (رو اعصاب)در هنگام خريد (باعث

توصيف مرد:
(مخل آسايش)در روزهاى تعطيل
(رو اعصاب)در هنگام خريد
(باعث استرس)وقت حاضر شدن خانم براى مهمانى
(خودخواه)موقع تماشاى تلويزيون
(كمياب)در زمان دلتنگى
(مهربان ودوستداشتنى)در تختواب
(مظلوم)وقتى پول ندارد
(خوش زبان و بامزه ) براى ديگران
(پر رو و عصبانى)وقتى خطا كرده
اگر موردى جا مانده شما اضافه كنيد ...

مشاهده همه ی 154 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

تا قبل از خریدن کفش تن تاک تو رابطه با همسرم

تا قبل از خریدن کفش تن تاک تو رابطه با همسرم مشکل داشتم...
نمیتونستم درکش کنم وقتی حرف میزد هیچی نمیفهمیدم ایجاد رابطه باهاش برام سخت و
کسل کننده بود
ولی بعد از خرید تن تاک مشکلم حل شده
دیگه هر وقت میخواد حرف بزنه با همون تن تاک میکوبم تو دهنش. این محصولو به همه
پیشنهاد میکنم:))

مشاهده همه ی 60 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

گلايه غضنفر به خدا :خدایايه بار شد بگی يا ايها الذين

گلايه غضنفر به خدا :خدایايه بار شد بگی يا ايها الذين امنو پيل داری ؟شی موكونی ؟روزگارت خووه ؟زنت وات مسازه ؟وام عقب افتاده ناری ؟خونه داری ؟ماشین داری ؟فقط استرس…فقط تهديد…فقط جهنم …فقط سيخ داغ و او جوش و عذاب ...واقعأ ورت متاسفم !!!شیطانه وبین چه پیشنهادا مده

مشاهده همه ی 50 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

1404023881853476_large.jpg

نایت اسکین

مشاهده همه ی 285 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

میـدونی بن بسـت زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه . نـه حـــق

میـدونی بن بسـت زنـدگی کـجـاست ؟؟؟
جــایــی کـه ...
نـه حـــق خــواسـتن داری
نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن!!!!!

نظرات برای این پست غیر فعال است
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

مجازی شادیـــــــم،… مجــــــازی عاشـــــق میشویم،…. مجــــــــــازی یکــــدیــــگر را دل

مجازی شادیـــــــم،…
مجــــــازی عاشـــــق میشویم،….
مجــــــــــازی یکــــدیــــگر را دلــــــداری میــــدهیــــــم…
امــــــــــــا ….
واقـــــــــعــــی تنـــــــهایــــــیـــــم ،….
واقــــــــــعــــی درد میـــــکشــــــــــیـــم، ….
و واقـــعـی از عــشـــــق هـای مجـــازی لـــــطـــمـــه میــــــخـــــوریـــم....
2e70965ef3f29f56d77013ad1e2d64c8-425

مشاهده همه ی 76 نظر
SHAHNAZ
متعحبمتعحب
SHAHNAZ

گاهی وقتها چنان دلتنگ می شوم که بی تابی ام را

گاهی وقتها چنان دلتنگ می شوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی آورد به خود که می آیم میبینم از کسی دورم که بی بهانه دوستش دارم

مشاهده همه ی 121 نظر