لحظه  بروز رسانی 
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

به دو طریقِ عظما بر زندگیتان گند خواهد خورد   اتفاقِ

به دو طریقِ عظما بر زندگیتان گند خواهد خورد  

 

اتفاقِ بد... انتخابِ گند...

و من گند زده ام به زندگی ام.  

 

به همین راحتی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nahid4
nahid4

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد هَمیشِه کَتآنـﮯ

Katrina Kaif Image Gallery

نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شادی
مهربونمهربون
شادی

Related image

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@sh-moein

با سلامپیشاپیش میلاد رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی (ص) رو به تمام

با سلام
پیشاپیش میلاد رسول مهربانی ها 
حضرت محمد مصطفی (ص) 
رو به تمام دوستانم تبریک عرض می کنم

Image result for ‫صلوات‬‎

Image result for ‫میلاد رسول اکرم‬‎

مشاهده همه ی 80 نظر
behrooz
مهربونمهربون
behrooz

cc4df75c800b4b16916d746eacc9d8b1.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر