لحظه  بروز رسانی 
ArAsh
لوسلوس
ArAsh

بازگشت همه به سوی فیس نماس ۳.۸.۹۸

بازگشت همه به سوی فیس نماس
۳.۸.۹۸
ملی شدن اینترنت لعنتی
اینکجا ملی شدن نفت کجا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ArAsh
لوسلوس
ArAsh

10.jpg ‎چرا غم میخوری از بهر مُردن

10.jpg

‎چرا غم میخوری از بهر مُردن
‎مگر آنان که غم خوردند نمردند
‎برو از کنج قبرستان گذر کن
‎ببین انان که مردن با خود چه بردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ArAsh
لوسلوس
ArAsh

2.jpeg باﻏﺰﻟﻬﺎﯾﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ

2.jpeg

باﻏﺰﻟﻬﺎﯾﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...
دﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...
ﭼﺸﻢ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣ ﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺷﮕﺮﻑ....
عکس ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺭﻭﯼ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ..
دﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﮏ ﻏﺰﻝ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻢ..
من ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺧﻼﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ...
گر ﭼﻪ ﻣﻨﻌﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯﮐﻼﻡ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ...
بوسهﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺣﺪ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﮑﻨﻢ..
دﮐﺘﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺮﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﺯﻧﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ..
خوﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻕ ﻣﯽ کنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ArAsh
لوسلوس
ArAsh

photo_2018-04-03_00-51-52.jpg زمانی که نیکی ها را برای دیگران

photo_2018-04-03_00-51-52.jpg

زمانی که نیکی ها را برای دیگران آرزومندی ،

نیکی ها به سوی تو بازمی گردند

این قانون طبیعت است..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ArAsh
لوسلوس
ArAsh

photo_2016-07-14_20-53-04.jpg مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست!

photo_2016-07-14_20-53-04.jpg

مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست!‌بافقی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید