بروز رسانی 
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

تشکیک چیست ((خواننده این مطلب سلام خدا بر شما باد

تشکیک چیست
((خواننده این مطلب سلام خدا بر شما باد ))
تشکیک درست است در لغت یعنی شک و تردید ولی در اندیشه ملا صدرا در کتاب حکمت منعالیه معنی تشکیک مراتب وجود است همانطوریکه استحضار دارید تمام موجودات دارای مراتب عقلی و هوشی حسی ، بویایی ، چشایی ، بینایی ،شنوایی و... هستند وکف این مراتب از حجر یا ماده شروع می شود تا مرز واجب الوجود و خدا آخر هر مرتبی است یعنی اینکه برای خدا نقص و عیب و کمی وارد نیست خداوند کل است و نهایت همه موجودات است تشکیک در خدا راهی ندارد چون خداوند دیگر مراتب ندارد او در راس است وهمه تحت سلطه و حکمرانی او قرار دارند و هیچ شریکی ندارد زمان و مکان در او وارد نیست زمان و مکان از آن اوست بعنوان مثال مثلاً نور را بعنوان تشکیک در نظر بگیریم نور دارای مراتبی است یعنی اینکه از کمترین نور شروع میشه مثل نور کرم شب تاب تا بزرگترین آن در دنیای مادی خورشید همه نورند نور یک شم ، صد شم ، هزار شم و جنس همه اینها نور است و دارای وحدت است اما دارای مراتب کمی و زیادی است یعنی دارای درجه بندی شده است پس نتیچه می گیریم تمام نورهای کم به نور کل می پیوندند و تمام موجودات نیز به واجب الوجود می پیوندند و بازگشت همه به سوی خداوند یکتا است . پس وجود ما انسانها و سایر موجودات مادی و عیر مادی مثل فرشته ها و ملائکه ها همه و همه دارای وجود ممکن می باشند و دارای مراتب گوناگون ولی وجود واجب هیچ مراتبی ندارد و خودش بالاتر از هر مرتبه می باشد .وجود واجب با وجود ممکن هیچ ماهیت مشترکی ندارد.از طرف دیگر، وجود واجب شدیدتر و قوی تر از وجود ممکن است، زیرا معلوم است که خواص و آثاری که در وجود واجب است در وجود ممکنات وجود ندارد در کل دو نوع تشکیک داریم عبارتند از تشکیک طولی و تشکیک عرضی : تشکیک طولی آن است که وجود حقیقت یگانه ای است که از واجب الوجود - که شدیدترین مرتبه وجود است و هیچ محدودیتی ندارد - شروع شده تا به هیولای اولی که ناقص ترین و پایین ترین مرتبه وجود است می رسد.یک طرف آن شدیدترین مرتبه وجود و طرف دیگر آن ضعیف ترین مرتبه وجود است و بینهما متوسطات.پس در تشکیک طولی بین دو مرتبه وجود مقایسه می شود که یکی کامل تر از دیگری است و رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است. تشکیک عرضی این است که چند فرد از موجودات در یک مرتبه با همدیگر مقایسه شوند; مثلا یک مرتبه از نور را در نظر بگیریم که بر اجسام مختلفی بتابد، وقتی نور خورشید بر سنگ و خاک و درخت می تابد این کثرت نور وجوداتی است که تشکیک عرضی داشته و بین این چند معلول رابطه علت و معلولی برقرار نیست، گرچه همگی و در عرض یکدیگر معلول یک علت هستند.این چند معلول علی رغم کثرتی که دارند دارای نوعی وحدت حقیقی نیز هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

فرشته چیست : طبق فرمایشات امام صادق (ع) جنس فرشتگان از

فرشته چیست : طبق فرمایشات امام صادق (ع) جنس فرشتگان از ((نور)) است پس نور مراتب زیادی دارد که بالاترین آن و کاملترین آن نور خدا است (الله و نور السموات و الارض) حالا فرشتگان در کدامین مرحله و مرتبه نور قرار گرفته اند این سوالی است که تاکنون کسی جواب آنرا نمی داند ولی طبق فرمایشات کتاب آسمانی فرشتگان دارای ویژگیهای به شرح ذیل هستندفرشتگان موجوداتی عاقل و با شعورند و بندگان گرامی خدا هستند - آنها سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصیت او نمی‏‌کنند- آنها وظائف مهم و بسیار متنوعی از سوی خداوند بر عهده دارند- گروهی حاملان عرشند- گروهی مدبرات امرند-گروهی فرشتگان قبض ارواحند- گروهی مراقبان اعمال بشرند- گروهی حافظان انسان از خطرات و حوادثند- گروهی مأمور عذاب و مجازات اقوام سرکشند- گروهی امداد گران الهی نسبت به مؤمنان در جنگها هستند- و بالاخره گروهی مبلغان وحی و آورندگان کتب آسمانی برای انبیاء می‌‏باشند که اگر بخواهیم یک یک از وظائف و مأموریت‌های آنها را بر شمریم بحث به درازا می‌‏کشدجنس فرشته ماده نیست چون جنس ماده شروع و پایان دارد ولی فرشته نور است شروع نور از نور خدا است و پایان آن نیز با اراده اوست واژه نور برای موجودات زنده مثل نور خورشید نیست «نور» عبارت است از آنچه که در ذات و کون و خود، ظاهر و روشن باشد، و از نظر اثر بیرونی هم، مظهر و روشن کننده غیر خود باشد. این مفهوم مصادیق گوناگونی دارد که در شدت و ضعف صدق مفاد آن بر آنها، متفاوت می شوند؛ مثلاً می توان بر خورشید، اطلاق نور کرد و بر یک لامپ روشن نیز می توان اطلاق نور کرد؛ زیرا هم خورشید و هم لامپ، در ذات و گوهر خود ظاهر و روشن بوده و هم روشن کننده غیر خود می باشند؛ ولی روشنی و روشنگری خورشید کجا و روشنی و روشنگری لامپ کوچک کجا؟!
روشن است که اسما و صفات خداوند، صرف و خالِص هر کمال وجودی است و استعمال آن واژه در مورد خدا، به نحو حقیقت است نه مجاز، اما غیر خداوند، چون ذات آنان به عرض وجود او موجود است، صفاتشان نیز همین گونه است. بنابراین همه صفات وجودی حقیقی وخالی از نقص، منحصرا از آن خداوند سبحان است و تمام اوصاف دیگران، بالعرض به آنها نسبت داده می شود. از این رو، اطلاق واژه نور بر خداوند متعالی، اولی و اقدم است بر اطلاق آن بر غیر او؛ زیرا جمیع انوار از اوست و قوام همه نورهای دیگر به او است. س وجود نور مطلق (خداوند متعال) یک اصل و ضرورت است؛ زیرا در پرتو وجود او است که ما هستیم و در ظلّ نور است که ما بقا و استمرار در وجود داریم. در عنایت نور او است که نور حسی در عالم پرتوافکن گشته و برای زندگی مادی انسان، یک نیاز اساسی شده است.با تجلّی آن نور مطلق در هستی است که انسان های کامل، هدایتگر بشریت گشته اند و .پس این همه نور ظاهری که در عالم هستی داریم از نور کرم شبتاب گرفته تا نور کهکشانها همه و همه را جمع کنی اندازه سر سوزن نور خدا هم نمی شود چرا چون اراده خداوند خودش ذره ای از نور بوده که مبدا آفرینش از آن است و تا اراده بعدی که رجعت تمام هستی به سوی اراده اولی است با امر خدا انجام و قیامت را در پی خواهد داشت با این حساب (قیامت) عجب غوغایی خواهد بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است
شادشاد
مغز انسان برابری میکند با هفت طبقه آسمان یعنی مغز انسان کوچک شده هفت طبقه آسمان است

سلام دو ستان گرامی و علاقمندان به علم و دانش امروز

سلام دو ستان گرامی و علاقمندان به علم و دانش امروز می خواهم موضوع ازل و ابد را به چالش بکشانم تا بتوانیم این دو واِژه را در حد توان اندیشه خدا دادی به واقعیت اصل موضوع نزدیک کنیم البته با هم فکری و خرد دوستان

ازل و ابد فراتر از زمان است وقتی که صحبت از ازل می شود ما انسانها چون در شکم زمان هستیم حساب میکنیم می گوییم صد سال پیش یک میلیون سال پیش 100 میلیون سال پیش یک ملیارد سال پیش و یا صد میلیارد سال پیش و به همین فرم ملیاردها سال به عقب برمگردیم و آنقدر این سلسله را در طول زمان ادامه میدهیم تا ذهن ما خسته شود و به آغاز زمان نمی رسیم و یا بلعکس ابد را دنبال می کنیم 100 سال دیگه یک میلیارد سال دیگه و یا صد میلیارد بعد و به همین فرم میلیاردها سال به جلو حرکت می کنیم تا جائیکه ذهن ما خسته شده و به جایی نرسیده و باز به همان نقطه اولی باز می گردیم و به پایان زمان نمی رسیم پس نتیچه می گیریم که زمان نمی گذارد ما انسانها ماهیت ازل و ابد را در ذهنی که داخل زمان غوطه ور است تصور کنیم و درکی از ازل و ابد داشته باشیم اما اگر یک لحظه وجود خود را خارج از زمان درک کنیم آنوقت یک آن متوجه می شویم ازل همان ابد است و ابد همان ازل هیچ طول و عرضی و یا ارتفاعی و یا گرانشی و جاذبه ای وجود ندارد هر چه هست کل مطلق است هیچ خلاء یا فضا و یا مکان به این شکلی که در جهان مادی حاکم است وجود ندارد پس ماهیت کل مطلق چیست (( فقط میتونم بگویم ماهیت مطلق چیزی است که انسان با این ویژگی که در این جهان دارد نمی تواند آنرا تصور کند فقط پیامبر ما در زمان معراج این پدیده را به اندازه وسعت فکری خود آنرا تصور کرد ودر این تصور خدا را حمد و سپاس گفت و موقع برگشت به زمین تمام منیات و وابستگی های دنیوی را به خودی خود خط بطلان کشید و شیفته حضرت حق شد فقط یک افسوس از ته دل در این دنیا جا گذاشت آنهم این بود که چرا انسانها به صراط مستقیم هدایت نمی شوند . ای کاش امت من در راه خدا قدم برمی داشتند و اگر میدانستند ماهیت کل مطلق چیست همه چیز را فدای همدیگر می کردند . ولی افسوس که هر کسی به این مقام نمی رسد . )) ماهیت کل مطلق همان خدای مطلق است نه زمانی دارد و نه مکانی وهمیشه بوده هست و خواهد بود و هیچ تهی یا نابودی در کار نیست لطفاً نظر بدهید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

با دختری ازدواج میکنی که نمیدانی گذشته اش چیست و دختری

با دختری
ازدواج میکنی که
نمیدانی گذشته اش چیست
و دختری
را ترک میکنی که
گذشته ات را با او بودی
کدامین عقل است که این را قبول میکند.
پس...
اگر با معشوقه ات ازدواج نکردی
یقین بدان تو با معشوقه مرد دیگر ازدواج کردی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سامانه افزایش بازدید گیلان کده
آروم و عادیآروم و عادی
سامانه افزایش بازدید گیلان کده

بسمی تعالی ؛ معرفی سامانه افزایش بازدید و بهبود حرفه ای

بسمی تعالی ؛
معرفی سامانه افزایش بازدید و بهبود حرفه ای رتبه الکسا / بخش اول ؛ کسب و کار اینترنتی


http://www.gilankade-alexa.ir/با عضویت در سایت افزایش بازدید گیلان کده از امکانات سایت به صورت کامل برخوردار خواهید شد ، امکاناتی نظیر :

کسب درآمد اینترنتی
کسب درآمد از بازدید اتوماتیک ؛ در این روش کافیست با کامپیوتر شخصی ، گوشی موبایل و یا سرور مجازی در سایت ثبت نام نمایید ، سپس بعد از ورود به پنل کاربری خود از بخش شروع کسب درآمد اتوماتیک بدون نیاز به دانش و ... کسب درآمد خود را اغاز کنید.
سیستم به صورت خودکار فعالیت میکند و نیازی نیست شما پشت سیستم باشید ، همچنین میتوانید هنگام فعالیت و کسب درآمد به کارهای دیگر خود نیز بپردازید.
مزایای کسب درآمد در سامانه گیلان کده ::
1 ) عدم نیاز به گذاشتن زمان
2 ) کسب درآمد کاملا اتوماتیک
3 ) عدم نیاز به سرمایه و زمان
4 ) عدم نیاز به تخصص و ....
5 ) ارائه خدمات با کیفیت به همراه پشتیبانی 24 ساعته
6 ) ارائه تعرفه بالای درآمدی در بین سایر سیستم های مشابه
7 ) پرداخت وجه کاملا منظم ، دقیق با امنیت بالای پرداخت وجه
8 ) ارائه وجه نقد "مبلغ درامد" + ارائه امتیاز "جهت اختصاص به سایت و وبلاگ هایتان"
*شما علاوه بر امکان برداشت انی درامد خود می توانید امتیاز کسب شده در سیستم را نیز در سایت ها و وبلاگ هایتان استفاده نمایید.
*در صورتی که سایت و وبلاگی ندارید میتوانید امتیاز کسب شده را نیز به سایر کاربران و افراد به فروش برسانید ، در سایت امکان انتقال امتیاز وجود دارد تا از این طریق نیز به کسب درآمد به پردازید.
9 ) امکان انتقال امتیاز بین کاربران
10 ) امکان خرید بازدید از وجه موجود در پنل کاربری
*این امکان در سیستم گیلان کده وجود دارد که کاربران درامد کسب شده در سیستم را به راحتی به امتیاز بازدید تبدیل نمایند.

-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-

سامانه افزایش بازدید و بهبود حرفه ای رتبه الکسا گیلان کده
-_-_-_-_-_-_-

سایت :
www.gilankade-alexa.ir
www.alexa20.ir
-_-_-_-_-_-_-

پشتیبانی :
https://t.me/Asadi_GS
-_-_-_-_-_-_-

کانال تلگرام :
https://t.me/gilankade_alexa
-_-_-_-_-_-_-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید