افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
(تبادل کاربر )sina
(تبادل کاربر )sina

عکس های فوق العاده رمانتیک و عاشقانه

مشاهده همه ی 1 نظر
نازنین
ورزشکارورزشکار
نازنین

srhnoefe9zzac9m7pqpp.jpg

مشاهده همه ی 34 نظر
haniye
haniye

میدونی سخت ترین لحظه ی زندگی آدم چه وقتیه؟

وقتی بفهمی واسه کسی که تموم زندگیته فقط یه رهگذر بودی.


f40630fed41.gif

شایـــــد ســــــــــــــــــــــال ها بعد. . .

در گــــــــــذر جــــــــــــــــــــاده ها . . .

بی تـفاوت ازکنــارهم بگذریم . . .

و تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو. . .

آهســته زیر لــــــــــــب بگویی. . . :

چقدر آن غریبـــــــــه شبیه خاطراتــــــــــــــــم بود. . . ! ! !

مشاهده همه ی 8 نظر
hanita
hanita

انقدر...

 به انسانهای روی زمین بی اعتماد شده ام که...

 میترسم...

 وقتی از خوشحالی به هوا میپرم زمین را از زیر پاهایم بکشند

مشاهده همه ی 4 نظر
hanita
hanita

دلم خوش نیست غمگینم...

کسی شاید نمیفهمد کسی شاید نمیداند...

کسی شاید نمیگیرد مراازدست تنهایی

تومیخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی:

عجب احساس زیبایی...!توهم شاید نمیدانی...!مشاهده همه ی 1 نظر
hanita
hanita

سرنوشت...

چه بی رحمانه دستت رااز دست زندگی ام کوتاه کرد...

وچه آسان مرااز خاطراتت پاک کردی...

نه سرنوشت بی رحم نبود قلب ظلمانی توآن راسنگدل ساخت...

...توبهترین انسان دنیای من بودی...

که همین بهترین...دنیایم رانابودکرد....

...مرا به موجودی تبدیل کردکه دیگربرای خودش وجودخارجی ندارد...

آری من خودم راگم کردم...تورفتی واین شد قصه ی تنهاشدنم!!!

{-31-}{-38-}{-31-}{-77-}{-133-}

مشاهده همه ی 3 نظر