لحظه  بروز رسانی 
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚
ناراحتناراحت
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ ! ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و

ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯿﻢ !
ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻕ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﯾﻢ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚
ناراحتناراحت
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚

هر که آید گوید: گریه کن، تسکین است گریه آرام دل

هر که آید گوید:
گریه کن، تسکین است
گریه آرام دل غمگین است

چند سالی است که من می گریم
در پی تسکینم

ولی ای کاش کسی می دانست
چند دریا
بین ما فاصله است
من و آرام دل غمگینم

مشاهده همه ی 2 نظر
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚
ناراحتناراحت
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚

کدام خیابان را بگردم ؟ کدام کوچه را ؟ بر کوبه

کدام خیابان را بگردم ؟ کدام کوچه را ؟
بر کوبه ی کدام در بکوبم تا بر چارچوبش ظاهر شوی تو ؟ و بازم بشناسی مرا از من
به آغوشم بگیری و نپرسی هرگز که چه به روزگارم آورده است روزگار بی تو ماندن های بسیار !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚
ناراحتناراحت
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚

خوش بحال باد گونه هایت را لمس می کند و


خوش بحال باد
گونه هایت را لمس می کند
و هیچکس از او نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد
کاش مرا باد می آفریدند
تو را برگ درختی خلق می کردند
عشق برگ و باد را دیده ای؟
در هم می پیچند و عاشق تر می شوند


مشاهده همه ی 2 نظر
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚
ناراحتناراحت
╝ﺷبگرد ☹ ◄ŚḩǺЪĞάŘđ ►╚

من برگشتمممممممممممممم

من برگشتمممممممممممممم

مشاهده همه ی 1 نظر

ﻫﻤﯿﺸــــــﻪ ﺁﻧﻼﯾـــﻦ ﺍﺳــﺖ . ﺧــــﯿﺎﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ . ﺧـــــــــﺪﺍﯾﺎ . ﺑﺴـــــﺘﻪ

ﻫﻤﯿﺸــــــﻪ ﺁﻧﻼﯾـــﻦ ﺍﺳــﺖ ...
ﺧــــﯿﺎﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ...
ﺧـــــــــﺪﺍﯾﺎ ...
ﺑﺴـــــﺘﻪ ﺍﺵ ﺗﻤــــﺎﻡ ﻧميشود ... ؟

 نخند پست احساسیه..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید