لحظه  بروز رسانی 
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

ﺍﺳﻢ اصلی ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ : ﮔﻮﮔﻮﺵ : ﻓﺎﺋﻘﻪ ﺁﺗﺸﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﻩ :

ﺍﺳﻢ اصلی ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ :
ﮔﻮﮔﻮﺵ : ﻓﺎﺋﻘﻪ ﺁﺗﺸﯿﻦ
ﻫﺎﯾﺪﻩ : ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﻻ
ﻣﻬﺴﺘﯽ : ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺩﻩ ﺑﺎﻻ
ﺣﻤﯿﺮﺍ : ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﻓﺸﺎﺭﯼ
ﺍﺑﯽ : ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺣﺎﻣﺪﯼ
ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺻﻮﻟﺘﯽ : ﺍﮐﺒﺮ ﺻﻮﻟﺘﯽ
ﻣﻌﯿﻦ : ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﻣﻌﯿﻦ
ﺩﻟﮑﺶ : ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎﻗﺮﭘﻮﺭ ﺑﺎﺑُﻠﯽ
ﺳﻮﺳﻦ : ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻡ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﭘﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ :
ﻫﯿﭽﻜﺲ : ﺳﺮﻭﺵ ﻟﺸﻜﺮﯼ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﻪ : ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭﯼ
ﺭﺿﺎﯾﺎ : ﺍﻣﯿﺮﺭﺿﺎ ﻃﺎﺭﯼ
ﯾﺎﺱ : ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ
ﺗﺘﻠﻮ : ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪﻟﻮ
ﻋﻠﯿﺸﻤﺲ : ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺲ
ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻜﻦ : ﺳﺎﺳﺎﻥ ﺣﯿﺪﺭﻯ
ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺑﻠﯿﺲ : ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺣﻤﺘﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻭﯾﺴﻠﻮﻥ : ﺳﺎﻣﺎﻥ ﮐﺮﺍﻣﺘﯽ
ﻣﻬﺮﺍﺩ ﻫﯿﺪﻥ : ﻣﻬﺮﺍﺩ ﻣﺴﺘﻔﯽ ﺭﺍﺩ
ﺳﯿﺠﻞ : ﺳﯿﺎﻭﺵ ﺟﻼﻟﯽ
ﺟﯽ ﺟﯽ : ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﺰﺍﯾﺮﯼ
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﻡ ﺟﯽ : ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻩ
ﭘﯿﺸﺮﻭ : ﺭﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﯼ
ﺁﺭﻣﯿﻦ 2afm : ﺁﺭﻣﯿﻦ ﺯﺍﺭﻋﯽ
ﺣﺴﺎﻡ ﺍﺳﺘﭙﺲ : ﺣﺴﺎﻡ ﻋﺰﺗﯽ
ﺁﺗﯿﺶ : ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻮ
ﻗﯿﺎﻣﺖ : ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻓﻼﮐﺖ : ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ
ﺗﻬﯽ : ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ
ﺍﻭﺝ : ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮﯼ
ﺳﻮﮔﻨﺪ : ﺳﻮﮔﻨﺪ سهیلی
ﻗﺎﻑ : ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﺑﻬﺮﺍﻡ : ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻧﻮﺭﺍﯾﯽ
ﺍﺭﺩﻻﻥ ﻃﻌﻤﻪ : ﺍﺭﺩﻻﻥ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ
.
.
خداییش کدومتون میدونستید!!!؟
برای دوستانتون و گروه ها بفرستید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

بدترین غذاها برای قبل از خواب؛ بستنی : بستنی یک خوراکی

بدترین غذاها برای قبل از خواب؛
بستنی :
بستنی یک خوراکی سرشار از شکر و کربوهیدرات است و چون در آخر روز، دیگر فعالیت زیادی ندارید، انرژی بدست آمده ار آن به صورت چربی در بدنتون ذخیره شده و باعث چاقی شما می شود و چربی فراوان موجود در آن باعث بهم خوردن سیستم گوارش بدن و در نتیجه خراب شدن خوابتون خواهد شد که در نتیجه، دیگر عمل ریکاوری عضلاتتون در طول شب به خوبی صورت نمی گیرد.
*** جایگزین: پنیر کاتیج با تخم شربتی
پنیر کاتیج سرشار از پروتئین کازئین است که از نوع پروتئین دیر جذب بوده و خوردن آن در شب موجب عضله سازی در طول مدتی که خواب هستید، می شود. فیبر موجود در تخم شربتی یک حالت ژله ای در معدتون ایجاد می کند و باعث آزاد سازی بیشتر آمینو اسید موجود در پنیر کاتیج می شود.
ماست میوه ای:
یک قاشق از ماست میوه ای کوهی از شکر است و همانطور که قبلا گفتیم خوردن شکر در ساعات پایانی روز باعث چاقی شما خواهد شد و این جور ماست ها بیشتر شکر هستند تا میوه ی طبیعی ذکر شده بر برچسب آنها، پس خوردن آن کلی ضرر برای بدنتون دارد و بهتر است که از خوردنشون پرهیز کنید.
*** جایگزین: یک کاسه ماست کم چرب با پودر وانیل
خوردن یک کاسه ماست، مقدار زیادی پروتئین و مقدار کمی شکر وارد بدنتون می کند . . و اگر دوست دارید که یک میان وعده ی خوشمزه داشته باشید تا یک میان وعده ی رژیمی می توانید کمی پودر وانیل به آن اضافه کنید تا طعم بهتری بگیرد . . .

تناسب اندام و سلامتی گام به گام همراه بهـــار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

ﻣﺮﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻧﻖ ﻧﻘﻮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ

ﻣﺮﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻧﻖ ﻧﻘﻮ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ. ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﺮﭘﯿﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺷﺨﻢ ﻣﯿﺰﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻗﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩ. ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻖ ﻧﻘﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ. ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻗﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﻋﻘﺒﯽ ﻟﮕﺪﯼ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺯﻥ ﺯﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻡ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ، ﮐﺸﯿﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ، ﻣﺮﺩ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﻨﺸﺎﻧﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﺪ، ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﺸﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ، ﮐﺸﯿﺶ ﺍﺯ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ. ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺏ، ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ، ﯾﺎ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﯾﺎ ﺧﻮﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ. ﮐﺸﯿﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﭘﺲ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ؟ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﮔﻔﺖ: ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻗﺎﻃﺮ ﺭﺍ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ...!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

تنها کسی که از صمیم قلبش به من گفت I LOVE

تنها کسی که از صمیم قلبش به من گفت I LOVE YOU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

اینایی که به اسماعیل میگن اسی! به ابراهیم میگن ابی! به

اینایی که به اسماعیل میگن اسی!
به ابراهیم میگن ابی!
به کامران میگی کامی!
به نازنین میگن نازی !
به ازاده میگن ازی!
و کلا تنبلیشون میاد یه اسمو کامل بگن!!!!!
از همینجا آرزومندیم که :
همسری خوب و زیبا و پاکدامن به نام"گوهر"نصیبشون بشه .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

+18 . . . . . . . . یک بنده

+18
.
.
.
.
.
.
.
.
یک بنده خدایی تعریف میکرد میگفت : یه بار رفتیم اردو
تو اتوبوس به راننده گیر دادم اقای راننده چپ کن بخندیم
یهو در گوشم گفت میخوای راس کنم گریه کنی :|
تا مقصد به بیرون زل زده بودم :|
هم‌اکنون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamidrezataleb
خوشحالخوشحال
hamidrezataleb

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻋﺖ 4 ﺻﺐ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻋﺖ 4 ﺻﺐ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻣ ﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ
ﺟﻠﻮ ﺩﺭﺗﻮﻧﻢ ﺑﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ! ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﭖ
ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﻭﭼﺸﻤﺎﯼ ﺧﻮﺍﺑﺎﻟﻮ ﻭﻣﻮﻫﺎﯼ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﺑﯿﺎﺩ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ
ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﺕ ﮐﻨﻢ ! ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﻣﻨﻢ
ﮔﺎﺯﺷﻮﺑﮕﯿﺮﻡ ﺑﺮﻡ ﺷﻤﺎﻝ . ﺳﺎﻋﺖ 7 ﺻﺐ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻟﺐ
ﺩﺭﯾﺎ ... ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺎﺯﮐﻨﻡ ﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﺍﻧﻮ
ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺭﻭ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺎ
ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻪ ! ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺫﻭﻗﺶ ﺟﯿﻎ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ
ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﻤﯿﺮﻩ . ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﺑﺎﮔﯿﺘﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮕﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﻭﺑﺨﻮﻧﻢ :
ﺩﺭﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﺸﻕ ﻤﺮﺍﺍﺍ ﺑﺮﺩﺩﺩﺩﺩﯼ
ﺩﺭﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ .....
خودمم قبول دارم مملکت نیس که دیوونه خونس!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید