لحظه  بروز رسانی 
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

https://facenama.com/HesDelam HesDelam حس دلم مشخصات گروه 5300

 لینک
https://facenama.com/HesDelam HesDelam حس دلم مشخصات گروه 5300

https://facenama.com/HesDelam
HesDelam
حس دلم
مشخصات گروه
5300 پست
134 کاربر
242 کاربر
10300
شاخه گروهشخصی

مشاهده همه ی 4 نظر
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

قرآن کریم-سوره ی انفال و یاد آر وقتی که منافقان

قرآن کریم-سوره ی انفال و یاد آر وقتی که منافقان

قرآن کریم-سوره ی انفال
و یاد آر وقتی که منافقان با هم میگفتند که این مسلمین به دین خود مغرورند و عاقبت شکست خورده و نابود خواهند شد.و حال آن که هر کس بر خدا توکل کند و در دین ثابت قدم باشد خدا او را یاری خواهد کرد که خدا غالب و مقتدر و بر هر چه خواهد دانا و تواناست.
و اگر بنگری سختی حال کافران را هنگامی که فرشتگان جان آنها را میگیرند و با تیغ قهر و غضب خدا بر روی پشت آنها میزنند و میگویند بچشید طعم عذاب سوزنده را.
====================
قرآن کریم-سوره ی توبه
از فرط محبت و نوع پروری فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت آید و بر نجات شما بسیار حریص و به مومنان رئوف و مهربان است.
===================
بنی آدم اعضای یکدیگرند. که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار. دگر عضوها را نماند قرار. تو کز محنت دیگران بی غمی. نشاید که نامت نهند آدمی.
================
زنجیره امور انسانها بهم مرتبط است بعضی مسائل به همه انسانها است.رفتار.منش زنجیره انسانی.جهان مثل پازل است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

فانوس-راهنما ============== باید بعضی از خطوط رو تعیین کنی.نجواهای

فانوس-راهنما ============== باید بعضی از خطوط رو تعیین کنی.نجواهای

فانوس-راهنما
==============
باید بعضی از خطوط رو تعیین کنی.نجواهای پنهان.و داستان چیست.یا بروی.و بعد آن کار با ماست.تو یکسری مسائل رو نمیدونی چیه.مسئله سیاسیه.یا تببین کن.یا واضح بگو.که آن دو نگرش.که لازم بدانیم.دو نگرش.فکری.که ورای این دو نگرش خطی هستند.را عینان چهره آن زمان.و چهره فعل.و افرادی که نجوا چی میکنن. را بیاوری.خطوط پنهان.مسئلن.تو از فلان خط بزاری سقوطی میارن.میگن از اوناست..تاج تاجی.اون تاجی بی تاجی بدون تاجی هر تاج بی تاجی..یا تاج ماجی بعد دیگر آن.بدون تاجی 50-50-پنجاه بیش زحمتکی میکشنکی.50-50 نه 100 یعنی 50-50 افرادکی.نه همکی. اونکی افرادکی زحمت بیخود نکشنکی.روشکی.اخر به منزل نرسیدکنکی.انهایکی.غیرکی.اصلاحکی کننکی خودکیانکی بهتر هستکی.رحمتکی شاید.فکرکی هفتاد بارکی.تو انجامکی.انچه به عهدت بود بیشترکی.برای رضای خدا میدونی.اون مایکی ها.و غیر لازم باشد شعاع یا عین زمان عکس آن زمان دو سمت که هیچوقت نمیان.به هم رحمم ندارن.دو سمتکی.غیر دو سمتکی.یا زیر گویی هایی که تو رو چی بین جوونی جا میندازن.تمامن میشناسی اون افرادو.اون شخص که میدونی به عهده تو هست.لازم شد چهرش و زمان بندی های حضورش در جاهای مختلف..غیر.مکان های عوض شده اش.را و اصل چهرش.متقابلن آن زمانش.جغرافیایی.چه چلنج ها و قرار مدارها.و اموری که روشن کننده است.تو شکست رو شکست میدی.بگو خروج هارو در نظر داشته باشن.ربط سبط آن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

https://facenama.com/saraye_shady saraye_shady ســـرای شــادی مشخصات گروه 26124

 لینک
https://facenama.com/saraye_shady saraye_shady ســـرای شــادی مشخصات گروه 26124

https://facenama.com/saraye_shady
saraye_shady
ســـرای شــادی
مشخصات گروه
26124 پست
249 کاربر
498 کاربر
6391
شاخه گروه بدون بخش
خروج نهایی از گروه

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

مولودی ولادت امام حسین (ع)

مداحی امام حسین (ع)
مولودی ولادت امام حسین (ع)

مداحی امام حسین (ع)

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

فرمان فتحعلیان به نام قصه نجف

فرمان فتحعلیان به نام قصه نجف
فرمان فتحعلیان به نام قصه نجف

فرمان فتحعلیان به نام قصه نجف

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

مولودی به طاها به یاسین علی فانی

مولودی به طاها به یاسین علی فانی
مولودی به طاها به یاسین علی فانی

مولودی به طاها به یاسین علی فانی

ســـرای شــادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید