لحظه  بروز رسانی 
ملیکا
مهربونمهربون
ملیکا

http://uupload.ir/files/6paz_481083_263519167092600_2134408652_n.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر
احسان
آروم و عادیآروم و عادی
احسان

@pesarlor_57سلام. شما مهندس نفت هستی؟

@pesarlor_57سلام. شما مهندس نفت هستی؟

مشاهده همه ی 5 نظر
احسان
آروم و عادیآروم و عادی
احسان

ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ

ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ
ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ
ﻻﻣﭗ ﻻﻣﭗ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ......
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺭﯾﺨﺘﻦ
ﺁﺑﺮﻭﯾﺶ ...
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ، ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﯽ
ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ...
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ ، ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺍﺧﺮﺍﺝ
ﺷﺪﻧﺪ ...
ﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺮﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ !
ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﻪ ﺩﺧﺘﺮ !!!
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻋﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺩﺧﺘﺮﮎ
ﺷﺪ .
ﻭﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ....
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ
‏خیلی خوب بود،نتوسم نذارم.!‏

بیمعرفتی اگر بازنشر نکنی

مشاهده همه ی 5 نظر
احسان
آروم و عادیآروم و عادی
احسان

ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ ﻓﯿﻠﻢ

ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﺯﺩ ﻭ
ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ
ﻻﻣﭗ ﻻﻣﭗ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ......
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺭﯾﺨﺘﻦ
ﺁﺑﺮﻭﯾﺶ ...
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ، ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﯽ
ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ...
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ ، ﺩﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺍﺧﺮﺍﺝ
ﺷﺪﻧﺪ ...
ﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺮﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ !
ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﻪ ﺩﺧﺘﺮ !!!
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻋﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺩﺧﺘﺮﮎ
ﺷﺪ .
ﻭﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ....
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ
‏خیلی خوب بود،نتوسم نذارم.!‏

بیمعرفتی اگر بازنشر نکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهربونمهربون
@d3630

بر تمام خنده هایم خطی از ماتم بکش پاک کن شادی

بر تمام خنده هایم خطی از ماتم بکش

پاک کن شادی ز دل جایش هزاران غم بکش

آنقدر وقتی نمانده تا محرم فاطمه

زحمت پیراهن مشکی ما را هم بکش . . .

ایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد

عکس های بی نظیر حرم امام حسین (ع)

مشاهده همه ی 1 نظر
احسان
آروم و عادیآروم و عادی
احسان

دوستان عزیز این اخرین پست من در اینجاست. منو حلال کنین

دوستان عزیز این اخرین پست من در اینجاست. منو حلال کنین

دوستان عزیز این اخرین پست من در اینجاست. منو حلال کنین. خدافظ

مشاهده همه ی 3 نظر
مهربونمهربون
@d3630

HM-20134668411642002711378668437.6907.jp

مشاهده همه ی 3 نظر