لحظه  بروز رسانی 
Hossein Kiaaa
Hossein Kiaaa

برگ‌هایم ریخت بر روی زمین، یعنی درخت خود به مرگ

برگ‌هایم ریخت بر روی زمین، یعنی درخت خود به مرگ

برگ‌هایم ریخت بر روی زمین، یعنی درخت
خود به مرگ خویشتن، رایِ موافق می‌دهد!

کاظم بهمنی

مشاهده همه ی 2 نظر