لحظه  بروز رسانی 
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

امیدوارم هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دوردست

امیدوارم هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دوردست

امیدوارم هر روز برایت رویایی باشد در دست
نه دوردست

عشقی باشد در دل
نه در سر

و دلیلی باشد برای زندگی
نه روز مره گی

تولدت مبارک عزیزدلم💋💋

@fatemehmahtab

مشاهده همه ی 5 نظر
◦•●◉✿ یــا๛یــ ✿◉●•◦
ناراحتناراحت
◦•●◉✿ یــا๛یــ ✿◉●•◦

@h_love بیـــــا گلم 💞💞

@h_love بیـــــا گلم 💞💞

@h_love

بیـــــا گلم 💞💞

اینمــــ ی کادو قشنگــــ فقط بخند😘😘😘{-88-}{-88-}{-88-}

sSINGLESs
مشاهده همه ی 7 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√
پست شماره 319494851 از √unnamed√

{-w67-}

مشاهده همه ی 25 نظر
◦•●◉✿ یــا๛یــ ✿◉●•◦
ناراحتناراحت
◦•●◉✿ یــا๛یــ ✿◉●•◦
@h_love مخصوصی خدمت

@h_love

مخصوصی

خدمت رفیق حون جونیممممممم
{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}

عمه کلثوم جانممممم
نوش جونت

sSINGLESs
مشاهده همه ی 5 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

شهریور هرکدوم که هم از صداش هم آهنگش

شهریور 
 هرکدوم که هم از صداش هم آهنگش

شهریور

هرکدوم که هم از صداش هم آهنگش خوشم‌بیاد{-93-}

مشاهده همه ی 141 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√
پست شماره 319444821 از √unnamed√

{-93-}

مشاهده همه ی 110 نظر