لحظه  بروز رسانی 
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

الان دانشجوها دو حالت دارن :

الان دانشجوها دو حالت دارن :


یا میرن تو سایت میبینن نمره ها نیومده فحش میدن میان بیرون

یا میرن تو سایت میبینن نمره ها اومده فحش میدن میان بیرون🙈😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

اینم نقاشی هنرمندانه‌ای که من با نمک خلق کردم😊👌 تشویق

اینم نقاشی هنرمندانه‌ای که من با نمک خلق کردم😊👌 تشویق

اینم نقاشی هنرمندانه‌ای که من با نمک خلق کردم😊👌
تشویق نکنید، من متعلق به همتونم☺️😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

ﮔـﻢ ﺷﺪﮦﺍﻡ...
.
.
.
.
.
.
.
.

ﻣﯿﺎﻥ یک مشت بیکار!

مدیونید اگه فکر کنید منظورم شماهاییداااا

شما جزو افتخارات علمی کشورمون هستید😂😂😂

مشاهده همه ی 9 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟ 😎ﺍﻟﻒ :

ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸه؟

😎ﺍﻟﻒ : ریاست طلب و رئوف
😣ﺏ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺮﮎ
😂ﭖ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ
😕ﺕ : ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺧﻨﺜﯽ
😘ﺙ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ
😓ﺝ : ﺣﺴﻮﺩ
😊ﭺ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ
😳ﺡ : ﺑﺎﺣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺭﻭﻥ ﻭ ﻟﻮﺱ
😱ﺥ : ﮐﻴﻨﻪ ﺍﯼ
😀ﺩ : ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﯿﺪ
😩ﺫ : ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ
😝ﺭ : ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ
😳ﺯ : ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﮐﻴﻨﻪ
😉ﮊ : ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻤﺮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ
😘ﺱ : ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
😭ﺵ : ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
😨ﺹ : ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻧﻴﺶ ﻣﻴﺰﻧﯾﺪ
😂ﺽ : ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺗﯿﺪ
😡ﻁ : ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺞ
😜ﻅ : ﭘﺮﺣﺮﻑ
😛ﻉ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻻﻏﺮ
☺️ﻍ : ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
😍ﻑ : ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ.
😫ﻕ : ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﯽ ﮐﯿﻨﻪ
😓ﮎ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺫﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
😒ﮒ : ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ
😫ﻝ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
😛ﻡ : ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ
😣ﻥ : ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﺮﻭﺭ
😙ﻭ : ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯ
😃ﻩ : ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ
😄ﯼ : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍد

مشاهده همه ی 62 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

همزمانی معنادار روز پشمک و دانشجو را به فال نیک میگیریم

همزمانی معنادار روز پشمک و دانشجو را به فال نیک میگیریم

همزمانی معنادار روز پشمک و دانشجو را به فال نیک میگیریم باشد که رستگار شویم{-w1-}

مشاهده همه ی 9 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

گوشه ای از خاطرات: مادر بزرگم زنگ زده

گوشه ای از خاطرات:

مادر بزرگم زنگ زده بیا سیفون ما رو هم نصب کن مهندس 😐


رفتم خونشون بعد دو ساعت کلنگ زنی توی دستشویی 😓


گوشیشو آورده میگه ننه سیفون این گوشی رو میگم زدی مستراح و خراب کردی


تازه فهمیدم منظورش سایفون بوده 😄😄😅

مشاهده همه ی 2 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

ایرانی جماعت اونقدر فشار کشیده

ایرانی جماعت اونقدر فشار کشیده

که دیگه فشار شب اول قبر ماساژ محسوب میشه براش😂😂

مشاهده همه ی 9 نظر
√unnamed√
شیطونشیطون
√unnamed√

میدونستید کثافت هم اسمه؟ باور نمیکنین؟

میدونستید کثافت هم اسمه؟

باور نمیکنین؟

همین الان سرتونو از پنجره ببرین بیرون داد بزنین

"کثافت
ببینین چند نفر برمیگردن نگاتون میکنن😂

مشاهده همه ی 14 نظر