لحظه  بروز رسانی 
فصل عاشقی
مهربونمهربون
فصل عاشقی

تاب تاب عباسی ، یادش بخیر اون بازی ، هربار قسم

تاب تاب عباسی ، یادش بخیر اون بازی ، هربار قسم می دادم ، خدا منو نندازی ، تاب تاب عباسی ، خدا خستم از بازی ، دنیات چقدر تابم داد ، کاشکی منو بندازی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید