لحظه  بروز رسانی 
♥hadi♥خــבا جــפּن בפּωــتـت בارҐ
قاطیقاطی
♥hadi♥خــבا جــפּن בפּωــتـت בارҐ

گاهی می‌نشینیم به آدم ها فکر می‌کنیم به آن ها

گاهی می‌نشینیم به آدم ها فکر می‌کنیم
به آن ها که دیگر نداریمشان یا ندارندمان!
به آن هایی که زخم های بدی زدند و رفتند
یا آن هایی که زخم های بدی زدند و رفتیم ...
اما حالا که فکر می‌کنیم می‌بینیم آن قدرها هم بد نبوده اند، آن قدر ها هم رفتن لازم نبود ...
بعد دلتنگشان می‌شویم. از کجا معلوم ! شاید آن ها هم دلتنگمان می‌شوند ... اما خودمان درون خودمان می‌‌مانیم ... بدونِ اینکه بگوییم چقدر بودن همدیگر را می‌خواهیم ...

میدانی؟
رفتن تو هم همینجور است
رفتن من هم همینجور ...
زمان آدم ها را عاشقتر می‌کند ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
♥hadi♥خــבا جــפּن בפּωــتـت בارҐ
قاطیقاطی
♥hadi♥خــבا جــפּن בפּωــتـت בارҐ
بدون شرح

بدون شرح...

نظرات برای این پست غیر فعال است