لحظه  بروز رسانی 
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

من اندوهگین نیستم خود اندوهِ عالمم سرزمینی در سینه‌ام

من اندوهگین نیستم خود اندوهِ عالمم سرزمینی در سینه‌ام

من اندوهگین نیستم
خود اندوهِ عالمم
سرزمینی در سینه‌ام گریه می‌کند.

ششمین سالگرد سفر آسمانی مادرمهمشاهده همه ی 1 نظر
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

گناهانم دگر بخشیدنی نیست مگر زهرا

گناهانم دگر بخشیدنی نیست مگر زهرا

گناهانم دگر بخشیدنی نیست


مگر زهرا کند امشب دعایم


شدم ساکت ز مرداب حوادث


کنون فرسنگ ها از تو جدایم


غریبم بی کسم من خصم خویشم


هزاران درد دارم بینوایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

شادی روح پدر و مادم صلوات

شادی روح پدر و مادم صلوات

شادی روح پدر و مادم صلوات

مشاهده همه ی 5 نظر
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

" مـی دونـم کـه نـگـات رومـه مـی

" مـی دونـم کـه نـگـات رومـه 
 مـی

" مـی دونـم کـه نـگـات رومـه

مـی دونـم کـه مـی خـوای بـاشـمولـی آقـا زمـیـن خوردم

دعـــا کــن دوبــاره پــــاشــم "

مشاهده همه ی 1 نظر
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی
🍃🍃🍃🍃 🍃🍃🍃 🍃🍃 🍃 بعضی

🍃🍃🍃🍃
🍃🍃🍃
🍃🍃
🍃

بعضی از نگاه ها
صدایِ قشنگی دارند؛
بدون کلامی
جویایِ حالت می شوند،
بدون کلامی
" دوستت دارم " را می گویند،
بدون کلامی
آرامش و اطمینان را
به قلبت بر می گردانند،
بعضی از نگاه ها
صدایِ قشنگی دارند،
دُرست مانندِ نگاهِ تو ...مشاهده همه ی 1 نظر
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

" بــا مــن بــمــان و سـايـه مـهـر از سـرم مـگـيـر

" بــا مــن بــمــان و سـايـه مـهـر از سـرم مـگـيـر

" بــا مــن بــمــان و سـايـه مـهـر از سـرم مـگـيـر

مــن زنــده ام بــه مــهــر تــو اي مـهـربـان مـن "


@hosseinaghaey1395 💫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

" بـرایـت در دلـم چـون یـاکـریـمـی لانـه مـی سـازم تـو

" بـرایـت در دلـم چـون یـاکـریـمـی لانـه مـی سـازم تـو

" بـرایـت در دلـم چـون یـاکـریـمـی لانـه مـی سـازم

تـو هـم پـروا مـکـن ، در آشیانت جا بکن خود را "@hosseinaghaey1395

مشاهده همه ی 1 نظر
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

عاشقم با بی کسی سر می کنم این روزها می


عاشقم با بی کسی سر می کنم این روزها
می نشینم یاد دلبر می کنم این روزها
دلبری نادیده دارم من که جان را چون اویس
با شمیم او معطر می کنم این روزها
یا دعای عهد می خوانم که محبوبش شوم
یا دعای ندبه از بر می کنم این روزها
خلق می گویند نزدیک است ایام ظهور
بی قرارم زود باور می کنم این روزها
چشمه های اشکم از فرط گنه خشکیده است
دیده را با اشک او تر می کنم این روزها
فاطمیه آمده یا منتقم مثل شما
خون به دل از بغض حیدر می کنم این روزها
در محل از کوچه های تنگ تا رد می شوم
گریه بر دیوار و بر در می کنم این روزها
هر کجا در کوچه می بینم دری را نیمه باز
یادی از پهلوی مادر می کنم این روزها
آشیانش را که سوزاندند زین پس بیشتر
مهربانی با کبوتر می کنم این روزها
http://s4.picofile.com/file/7815916769/ya_mahdiiiii.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
حسین آقایی
عاشقعاشق
حسین آقایی

در چشم  همه، روی لبم خنده نشاندم در حالِ  فرو

در چشم  همه، روی لبم خنده نشاندم

در حالِ  فرو خوردنِ  بُغضی سرطانی

 

آیا شده از شدتِ  دلتنگی و غصه

هِی بُغض کنی، گریه کنی، شعر بخوانی؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید