لحظه  بروز رسانی 
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

سالی که میرود و فرصت هایی که می آید .حواسمانسالی که میرود و فرصت هایی که می آید ..

حواسمان باشد به چیزهایی که باید تمام کنیم تا به سال بعد نکشد

و آماده شویم برای شروعی که حال و وقتش نزدیک ست ..

حالا این سردی هم آخرین سعیش را بگذارید تا میتواند بکند ،

تا در آغوش بهار غلطیدن چند قدم بیشتر نمانده ...

نگاه کنید بهار تا پشت درها آمده ...


نیلوفرثانی

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

سلام. خوبید چخبر جام خالی بود تو این روزا یا

سلام...

خوبید چخبر
جام خالی بود تو این روزا یا نه...

بدون من چطوری گذشت ....

واس ما که هم خوب و بیشتر بد گذشت ...

ولی حالا گذشت و داره میگذره

راستی

سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررببببببببببببببببببببببببببببببااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازتو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووو
ووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووو
وووووووووووو
وووووو
وووو
وو
وو
و
ن
اینجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس

مشاهده همه ی 6 نظر
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟ تـُــو مــال ِ منــی

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
تـُــو مــال ِ منــی
خُودم کشفَت کرده ام
تـُــو با مـَن مــی خندی
با مـَن گریه ِ مــی کنی
درد دلَت را به ِ مـَن مــی گویــی
دیـوانـه
دلَت برایِ مـَن تـَنگ مــی شود
ضربان قلبت با مـَن بالا مــی رود
با سُکوتَم ، با صدایَم
با حضورم ، با غیبتَم

تـُــو مــال ِ منــی
این بلاها را خُودم سَرت آورده ام
به ِ مـَن مــی گویــی دوستت دارم
وَ دوست داری
آن را از زبان ِ مَن
فقط مَن بشنوی
برای که ِ مــی توانــی خُودت را لُوس کـُنــی ؟
نازَت را بخَرد
وَ بهِ تُو دست نـَزنـَد ؟
چه ِ کـَســی با یک کلمه
با یک نگاه
دلَت را مـی ریزد ؟
بَعد خُودش آن را جَمع مــی کـُنَد وَ سَرِ جایَش مــی گـُذارد ؟
چه ِ کـَســی احســاسـاتت را تـَر وُ خـُشک مــی کـُنـَد ؟
اشکـَت را در مــی آورد
بَعد پاک مــی کـُنَد ؟
چه ِ کـَســی پیش از آن که ِ حَرفت را شُروع کـُنــی
تا ته ِ آن را نَفس مــی کشَد ؟

دیـوانــه
مَن زحمتت را کشیده ام ، تا بفهمــی هَنوز مــی تَوانــی
شیطنت کُنــی ، انتظار بِکشــی ، تَپش ِ قَلب بگیـری ، عاشق ِ شَوی
تـُــو حَق نَداری خُودت را از مَن وَ مَن را از خُودت بگیری
تـُــو حَق نَداری ، " خُودت " را از " خُودت " بگیری
مَن شکایت مــی کُنَم از طَرف هَر دویمــان
از تـُــو
به تـُــو
چه ِ کـَســی قَلب مَرا آب و جارو مــی کُنَد ، دانـه ِ مــی پاشَد
تا کلمات مثل ِ کَبوتَر
از سَر وُ کـُول ِ مَن بالا بروند ؟
چه ِ کـَســی هَمان بلاهایــی را که ِ مَن سَرِ تُو آوردم
سَرِ مَن آورده ؟
من مــال ِ تـُــوام
دیـوانــه
زَحمتَم را کشیده ای
کـَشفم کـَرده ای

نَترس
چند سُوال مــی پُرسَم وَ مــی روم
یک : چند ســال پیرت کـَرده اند ؟
دو : چند ســال جوانت کـَرده ام ؟
سه : از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
چهار : اگر جای ِ خُدا بُودی ، با ما چه ِ مــی کردی ؟
پنج : کــجا برویـم ؟
دستت را بـه ِ مـَن بده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟ تـُــو مــال ِ منــی

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
تـُــو مــال ِ منــی
خُودم کشفَت کرده ام
تـُــو با مـَن مــی خندی
با مـَن گریه ِ مــی کنی
درد دلَت را به ِ مـَن مــی گویــی
دیـوانـه
دلَت برایِ مـَن تـَنگ مــی شود
ضربان قلبت با مـَن بالا مــی رود
با سُکوتَم ، با صدایَم
با حضورم ، با غیبتَم

تـُــو مــال ِ منــی
این بلاها را خُودم سَرت آورده ام
به ِ مـَن مــی گویــی دوستت دارم
وَ دوست داری
آن را از زبان ِ مَن
فقط مَن بشنوی
برای که ِ مــی توانــی خُودت را لُوس کـُنــی ؟
نازَت را بخَرد
وَ بهِ تُو دست نـَزنـَد ؟
چه ِ کـَســی با یک کلمه
با یک نگاه
دلَت را مـی ریزد ؟
بَعد خُودش آن را جَمع مــی کـُنَد وَ سَرِ جایَش مــی گـُذارد ؟
چه ِ کـَســی احســاسـاتت را تـَر وُ خـُشک مــی کـُنـَد ؟
اشکـَت را در مــی آورد
بَعد پاک مــی کـُنَد ؟
چه ِ کـَســی پیش از آن که ِ حَرفت را شُروع کـُنــی
تا ته ِ آن را نَفس مــی کشَد ؟

دیـوانــه
مَن زحمتت را کشیده ام ، تا بفهمــی هَنوز مــی تَوانــی
شیطنت کُنــی ، انتظار بِکشــی ، تَپش ِ قَلب بگیـری ، عاشق ِ شَوی
تـُــو حَق نَداری خُودت را از مَن وَ مَن را از خُودت بگیری
تـُــو حَق نَداری ، " خُودت " را از " خُودت " بگیری
مَن شکایت مــی کُنَم از طَرف هَر دویمــان
از تـُــو
به تـُــو
چه ِ کـَســی قَلب مَرا آب و جارو مــی کُنَد ، دانـه ِ مــی پاشَد
تا کلمات مثل ِ کَبوتَر
از سَر وُ کـُول ِ مَن بالا بروند ؟
چه ِ کـَســی هَمان بلاهایــی را که ِ مَن سَرِ تُو آوردم
سَرِ مَن آورده ؟
من مــال ِ تـُــوام
دیـوانــه
زَحمتَم را کشیده ای
کـَشفم کـَرده ای

نَترس
چند سُوال مــی پُرسَم وَ مــی روم
یک : چند ســال پیرت کـَرده اند ؟
دو : چند ســال جوانت کـَرده ام ؟
سه : از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
چهار : اگر جای ِ خُدا بُودی ، با ما چه ِ مــی کردی ؟
پنج : کــجا برویـم ؟
دستت را بـه ِ مـَن بده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

ما ایرانیا قسم میخوریم قسم میخوریم و تا تَش میریم

ما ایرانیا قسم میخوریم قسم میخوریم و تا تَش میریم این یه وجب خاکو میبینی جونمون ــَم واسش میدیم خیلیارو باز بخشیدیم ولی نیست واسه سرباز تشویقی مرد اونه که درد بکشه ولی باز ببینی که حرفاش مشقی نی ساده و عاشق بود و شاید لایِ مَردم دیده باشینش واسش مهم نبود که حتی،بذارن بمب زیر ماشینش واسش مهم نبود و پرونده یِ زندگی رو بستش زود جونش کف دستش بود،همین که راحتی بسش بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

ما ایرانیا قسم میخوریم قسم میخوریم و تا تَش میریم

ما ایرانیا قسم میخوریم قسم میخوریم و تا تَش میریم این یه وجب خاکو میبینی جونمون ــَم واسش میدیم خیلیارو باز بخشیدیم ولی نیست واسه سرباز تشویقی مرد اونه که درد بکشه ولی باز ببینی که حرفاش مشقی نی ساده و عاشق بود و شاید لایِ مَردم دیده باشینش واسش مهم نبود که حتی،بذارن بمب زیر ماشینش واسش مهم نبود و پرونده یِ زندگی رو بستش زود جونش کف دستش بود،همین که راحتی بسش بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali najafi
خواب آلودخواب آلود
ali najafi

سربازتون اینجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سربازتون اینجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااا
ااااااااااا
اااااا
ااا
اا
ا
س{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}


مشاهده همه ی 2 نظر