لحظه  بروز رسانی 
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed

تو را با رنگ آبی می نویسم. تو را هم رنگ

تو را با رنگ آبی می نویسم. تو را هم رنگ

تو را با رنگ آبی می نویسم...
تو را هم رنگ پرواز و رهایی....

مشاهده همه ی 2 نظر
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed

انگیزه می خواهدداشتنِ یکی مثل ِ تو! شجاعت می خواهدبودنِ یکی

انگیزه می خواهدداشتنِ یکی مثل ِ تو! شجاعت می خواهدبودنِ یکی

انگیزه می خواهد
داشتنِ یکی مثل ِ تو!

شجاعت می خواهد
بودنِ یکی مثلِ من!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed

راه تردید، مسیر گذر عاشق نیستچه کنم با چه کنم‌های دل

راه تردید، مسیر گذر عاشق نیستچه کنم با چه کنم‌های دل

راه تردید، مسیر گذر عاشق نیست

چه کنم با چه کنم‌های دل بی هدفم؟

پدرانم همه سرگشته‌ی حیرت بودند

من اگر راه به جایی ببرم ناخلفم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed

گاه دلسردم از این دنیای بی تو - از خودم .گاه

گاه دلسردم از این دنیای بی تو - از خودم .گاه

گاه دلسردم از این دنیای بی تو - از خودم ...
گاه با یاد تو دلگرمم به گرمایی که نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید