لحظه  بروز رسانی 
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed
1450625705738265.jpg

تو را با رنگ آبی می نویسم...
تو را هم رنگ پرواز و رهایی....

مــن و تنهایــی
مشاهده همه ی 2 نظر
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed
730409642_66216.jpg

انگیزه می خواهد
داشتنِ یکی مثل ِ تو!

شجاعت می خواهد
بودنِ یکی مثلِ من!

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed
730410906_59110.jpg

بعد تو دیگر برایم هیچ لبخندی نماند
بین من با شعرهایم هیچ پیوندی نماند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed
photo_2015-12-20_03-04-59.jpg

راه تردید، مسیر گذر عاشق نیست

چه کنم با چه کنم‌های دل بی هدفم؟

پدرانم همه سرگشته‌ی حیرت بودند

من اگر راه به جایی ببرم ناخلفم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hamed
آروم و عادیآروم و عادی
Hamed
730219688_74448.jpg

گاه دلسردم از این دنیای بی تو - از خودم ...
گاه با یاد تو دلگرمم به گرمایی که نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید