لحظه  بروز رسانی 
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

I don't know what's killing me more;Talking to you or not

I don't know what's killing me more;
Talking to you or not talking to you.

من نمیدونم چی من رو بیشتر میکُشه؛
با تو حرف زدن       یا با تو حرف نزدن!

مشاهده همه ی 9 نظر
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

عاشق شوید نه به خاطر لذت بوسه و هم اغوشی

عاشق شویدinlove2.gif

نه به خاطر لذت بوسه و هم اغوشیdan.gif

به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر عاشق شوید188.gif

وفاداری لذت داردI Love Youstp.gifI Love You

مشاهده همه ی 73 نظر
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

یکی تظاهر میکنه عاشقه یکی ادعا میگه احساس من

http://kocholo.org/img/images/b4xfsivw7ug5ap4f3r4m.gif
یکی تظاهر میکنه عاشقه یکی ادعا میگه احساس من نداره به تو انتها یکی رد میشه و میره یکی دیگه جاشو میگیره ولی با گذشته درگیره

مشاهده همه ی 26 نظر
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

نمی دانم دوستش دارم یا نه؟!با هم قدم میزنیمبا هم میخوابیـمدلم

نمی دانم دوستش دارم یا نه؟!
با هم قدم میزنیم
با هم میخوابیـم
دلم که میگیرد، آغوشش را بـــاز می کنـــــد
و بر گونه هایم بوسه میزند
اما نمی دانم دوستش دارم یا نه؟!
” تنهاییـــــم را ” …

مشاهده همه ی 42 نظر
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

من مست میکنم وبه جهنــــم میروم ؛؛؛تو نماز بگذار وبه بهـــشت

من مست میکنم و
به جهنــــم میروم ؛؛؛
تو نماز بگذار و
به بهـــشت برو ؛؛؛
چه فرقـــی میکند ؟!!!!
وقتـــے که 
صاحب هر دو خانه 
خــــدا باشد....

مشاهده همه ی 71 نظر
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

هــــــــــــــــــــــــــــــوس کــــــــــــــــــــــردمــــــــــــــــــــــچـــــــ

هــــــــــــــــــــــــــــــوس کــــــــــــــــــــــردمــــــــــــــــــــــ
چــــــــــــنان گیــــــــــج شــــــــوم از تــــــــــو...
چنـــــــــــــان مــــــست شـــــــــوی از مـــــــن،
زمـــــــــــــین ســـــــرگیجـــــــــه بگیــــــــــرد...
کـــــه چـــــرا مـــــــــــــــــــــا دو دیوانــــــــــــــــه
عــــــــــــاشــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــ هــــــــــــــــمــــــــــــــــ
هـــــــــــــــــــــــســـــــــــــتیـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــ....

مشاهده همه ی 28 نظر
نازی
بی‌حالبی‌حال
نازی

خب فرداهم که تولدمه یه برنامه بریزم خودمو ببرم بیرون یه

خب فرداهم که تولدمه {-57-} یه برنامه بریزم خودمو ببرم بیرون {-26-} یه کادویی

یه شامی {-129-} چندتاعکس سلفی {-116-} وووو... کیک 2طبقه {-89-}

همشم خودم میخورم {-138-} دیگه {-93-} چیزی ازقلم نیفتاده باشه.....  نه
                          
                                   تولدم مبارک {-113-} تولدم مبارک
 
                                     

مشاهده همه ی 271 نظر