79485891479281477761.png
بروز رسانی 
tina niaz
tina niaz

نیاز به کمک مالی دارم میتونی کمکم کنی .من دستفروشی میکنم

نیاز به کمک مالی دارم میتونی کمکم کنی .من دستفروشی میکنم تو سنندج
https://www.aparat.com/v/6fQUw
اینو ببین اگه دوست داشتی کمک کن باشه؟

این برادرمه .هر دوتامون دستفروشی میکنیم

نیاز به کمک مالی دارم میتونی کمکم کنی .من دستفروشی میکنم تو سنندج
https://www.aparat.com/v/6fQUw
اینو ببین اگه دوست داشتی کمک کن باشه؟

این برادرمه .هر دوتامون دستفروشی میکنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
roz
roz

سفرکن به هیچ کس هم نگو یک رابطه عاشقانه

سفرکن به هیچ کس هم نگو
یک رابطه عاشقانه را زندگی کن به هیچ کس هم نگو
شاد زندگی کن به هیچ کس هم نگو
آدمها چیزهای قشنگ را خراب می کنند❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این

آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم. چرا انسان باید آنچه را در طبیعت ساخته شده از بین ببرد.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ

براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا

براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟ خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند، باز می کند. نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ
SαɾႦαȥ Fαɾαɾι Aȥ Dαʂƚ Rαϝƚҽԋ

اندیشه ها جایگاهی والاتر از دنیای ظاهری دارند. چه حقیر است

اندیشه ها جایگاهی والاتر از دنیای ظاهری دارند. چه حقیر است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را میان دیده و دنیا قرار داده و هیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش؛ در خانه ی نادانی، آینه ای نیست که روح خود را در آن به تماشا بنشیند.((جبران خلیل جبران))

نظرات برای این پست غیر فعال است