لحظه  بروز رسانی 
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

برگ برگ درختی ام. وقتی بارانی. بند بند. شاخه

برگ برگ درختی ام. وقتی بارانی. بند بند. شاخه

برگ برگ درختی ام.
وقتی بارانی..
بند بند.. شاخه ای ام
وقتی تگرگی..
خیسم کن و لبریز.
و بشکن..
/
..شعر!.دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

برای رهایی ها. / .عکسنوشته

برای رهایی ها. / .عکسنوشته

برای رهایی ها..
/
..عکسنوشته..

مشاهده همه ی 5 نظر
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

به تصویری.! خاطره ای برگشت. و خاطر به زمزمه

به تصویری.! خاطره ای برگشت. و خاطر به زمزمه

به تصویری..!
خاطره ای برگشت..
و خاطر به زمزمه افتاد..
خیال نوشیدش
وچشم جاری شد..
قطره قطره..
/

..دلنوشته..

مشاهده همه ی 10 نظر
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

لابه لای کسالت این تابستان. تاب کرشمه ای است

لابه لای کسالت این تابستان. تاب کرشمه ای است

لابه لای کسالت این تابستان..
تاب کرشمه ای است.
جوانه ای هنوز به رقص
مانده از بهارهایت..
...
..دلنوشته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

حرف هایم همان ها بود. تبلوری در نبودنت

حرف هایم همان ها بود. تبلوری در نبودنت

حرف هایم همان ها بود.
تبلوری در نبودنت .
اکنونِ بودنت ختم دل تنگی...
بغضم است
و واژه های اشک..
.
..دلنوشته..

مشاهده همه ی 2 نظر
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

و شاید تنها مرگ را بتوانم آوا دهم. تا

و شاید تنها مرگ را بتوانم آوا دهم. تا

و شاید تنها مرگ را
بتوانم آوا دهم.
تا تنگ دستی دنیارا
به آن بیاویزم..
/
.. دلنوشته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

نگاه ها و درون رو به اوج. /

نگاه ها و درون رو به اوج. /

....
نگاه ها و درون رو به اوج.
/
..عکسنوشته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid
برای رهایی

برای رهایی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

ابتدای سرزمینت کدامِ توست! کجاست. نگاهت

ابتدای سرزمینت کدامِ توست! کجاست. نگاهت

ابتدای سرزمینت کدامِ توست!
کجاست...
نگاهت
و خواب آراام...
رام از دستانت.

..شعر! دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

چشمانت از دور دریچه ای است میان فاصله

چشمانت از دور دریچه ای است میان فاصله

..
چشمانت از دور
دریچه ای است میان فاصله های سنگ .‌
که حقایق، یک به یک..
در آن شکافته میشوند.
چه تلخ... چه شیرین!
و تو
بتی میشوی.
و من گاهی
فراموشکارِ ستایش!

/
...شعر!. دلنوشته..

مشاهده همه ی 2 نظر