لحظه  بروز رسانی 
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

یک منه تلخ. یقه ی من بالدارم را گرفته است!

یک منه تلخ..
یقه ی من بالدارم را گرفته است!
و رهایی ام باز تعویق میخورد!

/
..دلنوشته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

گاهی آماده‌ام همه چیزم را بدهم تا هیچ پیوندی با جهان

گاهی آماده‌ام همه چیزم را بدهم تا هیچ پیوندی با جهان انسان‌ها نداشته باشم!
/
..آلبر کامو..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

یادم است پنجره باز بود .نسیمی آمد

یادم است پنجره باز بود
.نسیمی آمد..
و چراغی روشن شد!
که هنوز به نواختن است..
با سوخت یادی هنوز روشن در درون تلخ!

/
..دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

همیشه بیشترین تمرکز فکر به ته مانده هاست. هر چند

همیشه بیشترین تمرکز فکر به ته مانده هاست..
هر چند ناچیز هم باشند..
اما وسیعند. و مبتلاگر!

/
..دلنوشته...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

هنوز! خیال می بافد دنیا چون پیشتر وپیشتر

هنوز!
خیال می بافد دنیا
چون پیشتر وپیشتر
که می بافت و می بافت
وپنهان میشد حقیقت..


..حمید..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

پاییز، من و تو. یک پیاده

پاییز،
من و تو...

یک پیاده رو،

من و تو...

خش خش عبور،

نوازش باد،

افسون پاییز،

لرزش تن..

من بدنبال امن ترین جای جهانم


تو بدنبال امن ترین جای جهانی...


کاش این پیاده رو های نا امن.


این آغوش های تشنه


زودتر به خانه برسند...

/
...دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

نوشتم واژه ای سرسری! از یاد گریزانت. سحر جادوی

نوشتم واژه ای سرسری!
از یاد گریزانت..
سحر جادوی انگشتانت..
گویا اینجا..
عمیق به جاماند بر لبانم..
واژه جان گرفت
و تو شدی دلیلی محکم برای ماندن..

/
..دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

به هر رنگ پاییز خالق دری می گشاید

به هر رنگ پاییز
خالق دری می گشاید ..
هر رنگ تجسمی از تولد های دور!
زردی به سرخی و سرخی به کبودی...
و سکوت و سکوت و سکوت.
آنگاه در اوج آرامش خزان..
به بر انگیختن فضایی سپید فرود می آید زمان..
برای رویش سبزینه ها.

/
..دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
آروم و عادیآروم و عادی
hamid

تمامم همین است. چند خط شعر! تا برسد به

تمامم همین است..
چند خط شعر!
تا برسد به دست قاصدکی رها...

/
..دلنوشته..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید