لحظه  بروز رسانی 
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

سکوت عشق عشق را جلوه

سکوت عشق عشق را جلوه

سکوت عشق


عشق را جلوه دهد ناز نگاهت گل من
ماه شرمنده شود از رخ ماهت گل من

ای زلیخا منم آن یوسف گم‌گشته ی تو
منم افتاده در آن حلقه ی چاهت گل من

روز و شب پشت همین پنجره ی تنهایی
مانده ام منتظرو چشم به راهت گل من

فرش راه تو کنم این دل مجنون شده را
این من و این دل و آن خیل سپاهت گل من

همه عالم به فدای گل روی تو عزیز
من فدای مژه و چشم سیاهت گل من.....

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 2 نظر
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

سکوت عشق بگذار دلم را

سکوت عشق بگذار دلم را

سکوت عشق


بگذار دلم را ببرد چشم سیاهت
تسخیر کند قلب مرا خیل سپاهت
بگذار غزل خیز شود دفتر شعرم
بر هم بزند سبک مرا طرز نگاهت
بر هم زده آرامش آیینه ی من را
آن خنده ابریشمی و روی چو ماهت
آهسته ببر هستی این قلب دچارم
عمری است که او مانده چنین بر سر راهت
بگذار که از چشم تو آیینه بچیند
این یار که شد تشنه ی آغوش و پناهت

مشاهده همه ی 2 نظر
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق
سکوت عشق‌ من


سکوت عشق‌


من شیفته‌ی برق نگاهت شده‌ام

دلباخته ی روی چو ماهت شده‌ام

بعد از غزل عشق ڪه‌ جوشید ز دل

با ثانیه ها چشم به راهت شده‌ام،

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 1 نظر
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

سکوت عشق لیلی تو قصه

سکوت عشق لیلی تو قصه

سکوت عشق


لیلی تو قصه تویی
مجنون دیوونه منم
شیرین رویاها تویی
فرهاد بی خونه منم
اونی که میمونه تویی
راهی ویرونه منم
اونی که میخنده تویی
اونکه دلش خونه منم

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

سکوت عشق دوست دارم ،

سکوت عشق دوست دارم ،

سکوت عشق


دوست دارم ، تو برایم عشق را معنا کنی
خواب دنیا را کنارم غرق در رویا کنی

دوست دارم ، دورِ تو پروانه باشم روز و شب
شمعِِ من باشی و در من شعله ها بر پا کنی

دوست دارم ، از خودم تنهای تنها بگذرم
تا تو جایم را بگیری ، در دلم غوغا کنی

دوست دارم ، واژه واژه شاعرِ چشمت شوم
تا نظر پشت نظر ،شعرِ مرا زیبا کنی

دوست دارم ، دل به دریای نگاهت بسپرم
قطره قطره اشک ریزم ، تا مرا دریا کنی....!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق
سکوت عشق‌ تا پیرهن

سکوت عشق‌


تا پیرهن یوسف گمگشته نباشد

بینایی یعقوب و زلیخا شدنی نیست

از قول من خسته به معشوقه بگویید

جز عشق تو عشقی به دلم جا شدنی نیست،

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق
سکوت عشق بغلم ڪن

سکوت عشق


بغلم ڪن ڪه دلم تبداراست،

لب تـو

داغ تـرین لحظه ی

این دیـداراست

بغلم ڪن ڪه دراین

دشټ فراموشی شب

چشم تــو حـادثه‌ای


روشن و بی تڪـرار است..

مشاهده همه ی 2 نظر
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق

سکوت عشق‌ ادبیات مدرسه

سکوت عشق‌ ادبیات مدرسه

سکوت عشق‌


ادبیات مدرسه را دور بریز

در ادبیات من
دوست داشتن را فقط

یڪ جور
میتوان صرف ڪرد

دوستت دارم
دوستم داری ....

و دیگران غلط میڪند

دوستت داشته باشد !

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق
سکوت عشق من یاد

سکوت عشق


من یاد تو را سجده کنم ای صنم اکنون

برخیز و بیا خود بت بتخانه من باش ...

دانی که شدم خانه خراب تو حبیبا

اکنون دگر آبادی ویرانه ی من باش

مشاهده همه ی 1 نظر
سکوت عشق
عاشقعاشق
سکوت عشق
سکوت عشق عشقم سجاده

سکوت عشق


عشقم سجاده ام پهن است..

جبرییلم باش نزول ڪن...

وحی ڪن آیات عشقت را...

قول میدهم پیامبر خوبی برای تبلیغ عشقت باشم...

قول میدهم طوری بگویم ڪه ڪرور ڪرور عاشقت شوند...

ڪعبه ا ی دورت بنا ڪنم ڪه عاشقانت برای طوافت احرام بپوشند...

نزول ڪن عشق من .

مشاهده همه ی 2 نظر