لحظه  بروز رسانی 
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

عریانی تنت را در نهایتِ ع ش ق ردیف کن،برای

عریانی تنت را در نهایتِ ع ش ق ردیف کن،برای

عریانی تنت را
در نهایتِ ع ش ق ردیف کن،برای آغوشم ...
بگذار در پیراهنِ سفید گل کنند انارهای سینه ات برای لبهایم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

آرام آرام مےبوسمت. انقدر که طرح لب هایـم روے

آرام آرام مےبوسمت. انقدر که طرح لب هایـم روے

آرام آرام مےبوسمت..
انقدر که طرح لب هایـم روے تمام اندامت جا بماند! بگذار بدانند آغوش تو تنها قلمـروے من است..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

حرفی از آسمان نیست، حرفی ازینکه آغوشت را بغل کنم

حرفی از آسمان نیست، حرفی ازینکه آغوشت را بغل کنم

حرفی از آسمان نیست،
حرفی ازینکه آغوشت را بغل کنم و اوج بگیرم نیست... این پرنده همان شب رفتنت، بالهایش را زیر باران جا گذاشت و خانه نشین شد! و زندگی در آنجا چشمهایش را بست که هزار پرنده در پلک هایم غرق شدند! حالا سالهاست این پرنده ی غمگین مثل یک آدم معمولی زندگی می کند... هر شب ماه را از خانه اش بیرون می کند هر شب برای خودش چای دم می کند هر شب با یک طعم جدید نبودنت را به خورد رویاهایش می دهد! عزیزم... امشب هم برای بی خوابی هایم چای دم کرده ام امشب هم بی بال و پر در خیالت اوج می گیرم قرارمان سر ساعت گریه های همیشگی ام امشب، با طعم جدیدی از انتظار منتظرت هستم..

سکوت عاشقانه ما
مشاهده همه ی 4 نظر
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

امشب بوسہ هایت را مزه ڪرده ام تا بہ

امشب بوسہ هایت را مزه ڪرده ام تا بہ

امشب
بوسہ هایت را مزه ڪرده ام
تا بہ آسمان مهتابے تنهایے ام سرے بزنے
طعم شیرین بوسہ هایت با شب هاے دلم سازگار نیست

مشاهده همه ی 2 نظر
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

مرا سرمه ڪن به چشمهایت بگذار ببینمت نگاهت

مرا سرمه ڪن به چشمهایت بگذار ببینمت نگاهت

مرا سرمه ڪن
به چشمهایت
بگذار ببینمت نگاهت کنم
بوسه باران بنوشمت...
باور ڪن من عشق را همان اندازه ڪه تویی میخواهم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم

من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم

من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم
پـیـششـان سـر بـر نمی آرم ، رعایت می کنم
همچـنـانکـه بـرگ خـشـکـیده نمـاند بـر درخـت
مـایـه ی رنـج تـو بـاشـم رفـع زحمـت می کنم
این دهـــــان بـاز و چـشم بی تحرک را ببخش
آنـقــدر جــذابـیـت داری کـه حـیـرت می کـنـم
کـم اگـر با دوسـتـانم می نشینم جـرم تـوست
هر کسی را دوست دارم در تـو رؤیـت می کنم
فکر کردی چیست مـوزون می کند شعـر مـرا؟
در قــدم بـرداشــتـن هـای ِ تـو دقـت می کـنم
یـک ســلامـم را اگـر پـاسـخ بـگـویی مـی روم
لـذتـش را بـا تـمـام شـهــر قـسـمـت می کنم
ترک ِ افـیـونی شبیه تو اگـر چه مشـکـل اسـت
روی دوش دیــگـــران یـک روز تـرکـت می کـنـم
تـوی دنـیـا هـم نـشـد بـرزخ کـه پـیـدا کـردمـت
می نـشیـنم تـا قـیامـت بـا تـو صحبت می کنم

لبـخنـدعـشـق
مشاهده همه ی 3 نظر
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

بـا سکـوتـت بغـض‌هـایـم را در "آغـوشـت" بڪَیـر تـا "بخـوانـی" کـه

بـا سکـوتـت بغـض‌هـایـم را در "آغـوشـت" بڪَیـر تـا "بخـوانـی" کـه

بـا سکـوتـت
بغـض‌هـایـم را در "آغـوشـت" بڪَیـر تـا "بخـوانـی" کـه تـو را از عمـق "جـانـم" بـا نگـاه مـی خـوانمـت...

مشاهده همه ی 1 نظر
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

عشـق باش! بپيـچ در تنـم! خورشيـد باش و مـرا

عشـق باش! بپيـچ در تنـم! خورشيـد باش و مـرا

عشـق باش!
بپيـچ در تنـم! خورشيـد باش و مـرا بسـوزان! بی‌داد لبخنـدهاے تـوام آغـوش صبحت را بہ رويـم بڪَشا می‌خواهـم در ييـلاقِ ڪَرمسيـرےِ چشمـانت اتـراق ڪنم...

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

نوشیدن عسل از گل بوسه های لبخندت ؛ لذت بخش

نوشیدن عسل از گل بوسه های لبخندت ؛ لذت بخش

نوشیدن عسل
از گل بوسه های لبخندت ؛ لذت بخش ترین صبحانه دنیاست ...
ڪه هر صبح ؛ شاپرک قلبم را می ڪشاند تا شقایق لبهایت ....!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حضرت عشق
عاشقعاشق
حضرت عشق

خدا کنـد کـه لبانت بـه بـوسه جان بدهد که عشق

خدا کنـد کـه لبانت بـه بـوسه جان بدهد که عشق

خدا کنـد کـه لبانت بـه بـوسه جان بدهد
که عشق روۍخوشش را به ما نشان بدهد
اگـر گنـاه تـو هستی، خـدا کنـد کـه خدا
جـزای آخرتـم را ، در ایـن جهـان بـدهـد

عمران_میری
✧•┄══┅❁♥️❁┅══┄•✧ ✧•┄══┅❁♥️❁┅══┄•✧ ✧•┄══┅❁♥️❁┅══┄•✧ ✧•┄══┅❁♥️❁┅══┄•✧ ✧•┄══┅❁♥️❁┅══┄•✧ ✧•┄══┅❁♥️❁┅══┄•✧

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید